Praktyki studenckie i staże

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich
dr inż. Aleksandra Niklas, tel. 52 374 80 19, e-mail: niklas@pbs.edu.pl

Zasady organizacyjno - regulaminowe oraz procedura zaliczania praktyk zawodowych:

Umowa i załączniki po angielsku:

Ankiety ewaluacyjne:

Oferty pracy, praktyk studenckich i staży: