Zespoły

Wydziałowy Zespół ds. Strategii:
1. dr hab. inż. Edward Wilczewski, prof. PBŚ  - Przewodniczący
2. dr inż. Tomasz Stosik – Prodziekan ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
3. dr hab. inż. Joanna Lemanowicz, prof. PBŚ – Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo
4. prof. dr hab. inż. Anna Wenda-Piesik - Pełnomocnik ds. współpracy z gospodarką
5. dr inż. Natalia Miler- Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy ze szkołami średnimi
6. dr hab. Anna Ligocka, prof. PBŚ – Przewodnicząca WZdsJK
7. dr hab. inż. Dariusz Kulus- Wydziałowy Koordynator Międzynarodowych Programów Badawczych
8. dr hab. inż. Małgorzata Szczepanek, prof. PBŚ – Kierownik Katedry Agronomii
9. prof. dr hab. inż. Bożena Dębska- Kierownik Katedry Biogeochemii i Gleboznawstwa
10. dr hab. inż. Grzegorz Lemańczyk, prof. PBŚ - Kierownik Katedry Biologii i Ochrony Roślin
11. dr hab. inż. Iwona Jędrzejczyk, prof. PBŚ - Kierownik Katedry Biotechnologii Rolniczej
12. dr hab. inż. Barbara Breza-Boruta, prof. PBŚ - Kierownik Katedry Mikrobiologii i Technologii Żywności
13. prof. dr hab. inż. Jacek Żarski - Kierownik Katedry Przyrodniczych Podstaw Rolnictwa i Ogrodnictwa
14. prof. dr hab. inż. Mirosław Kobierski - Przewodniczący Rady Programowej kierunku rolnictwo
15. dr hab. Justyna Lema-Rumińska, prof. PBŚ - Przewodnicząca Rady Programowej kierunku biotechnologia
16. dr hab. inż. Justyna Bauza-Kaszewska, prof. PBŚ - Przewodnicząca Rady Programowej kierunku technologia żywności i żywienie człowieka
17. dr inż. Anita Woźny - Przewodnicząca Rady Programowej kierunku architektura krajobrazu
18. prof. dr hab. inż. Jadwiga Andrzejewska - Przewodnicząca Rady Programowej kierunku zielarstwo i fitoterapia
19. dr hab. inż. Elżbieta Wszelaczyńska, prof. PBŚ 
20. dr hab. inż. Tomasz Knapowski, prof. PBŚ 
21. dr inż. Krystyna Kondratowicz-Maciejewska

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2020-2024:
1. dr hab. Anna Ligocka, prof. uczelni- Przewodnicząca
2. dr inż. Renata Kuśmierek-Tomaszewska- Sekretarz
3. dr hab. Justyna Lema-Rumińska, prof. PBŚ 
4. dr inż. Magdalena Tomaszewska-Sowa 
5. prof. dr hab. inż. Mirosław Kobierski
6. dr inż. Anna Figas 
7. dr inż. Anita Woźny 
8. dr hab. inż. Roman Rolbiecki, prof. PBŚ 
9. prof. dr hab. inż. Jadwiga Andrzejewska 
10. dr. inż. Piotr Wasilewski
11. dr hab. inż. Tomasz Knapowski, prof. PBŚ 
12. dr hab. inż. Justyna Bauza-Kaszewska, prof. PBŚ 
Doktorantka: mgr inż. Martyna Zielińska 
Eksperci: Agnieszka Dopierała (właścicielka firmy D.A.R. Biotechnology). 
Alfred Tubisz – Prezes Zarządu Spółdzielni Produkcji Spożywczej "TOSTA" (TŻiŻCz)

Wydziałowy Zespół ds. Promocji:
1.    dr inż. Monika Rewers- przewodnicząca
2.    dr Krystyna Kondratowicz-Maciejewska 
3.    dr hab. Justyna Bauza-Kaszewska, prof. PBŚ
4.    dr hab. Barbara Breza-Boruta, prof. PBŚ
5.    dr hab. Karol Kotwica, prof. PBŚ
6.    dr hab. Wojciech Kozera, prof. PBŚ
7.    dr inż. Dorota Olszewska 
8.    dr inż. Zofia Stypczyńska
9.    dr inż. Anita Woźny
 

Wydziałowy Zespół ds. optymalizacji wykorzystania aparatury badawczej:
1. prof. dr hab. inż.  Elwira Śliwińska – Przewodnicząca - Katedra Biotechnologii Rolniczej 
2. dr hab. inż. Agata Bartkowiak, prof. PBŚ – Katedra Biogeochemii i Gleboznawstwa, Pracownia Gleboznawstwa i Biochemii;
3. prof. dr hab. inż. Bożena Dębska – Katedra Biogeochemii i Gleboznawstwa, Pracownia Chemii Środowiska;
4. dr hab. inż. Dariusz Kulus - Pracownia Roślin Ozdobnych i Warzywnych;
5. dr hab. inż. Joanna Lemanowicz, prof. PBŚ – Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo;
6. dr hab. inż. Małgorzata Szczepanek, prof. PBŚ – Katedra Agronomii, Pracownia Produkcji Roślinnej i Doświadczalnictwa;
7. dr. hab. inż. G. Lemańczyk, prof. PBŚ – Katedra Biologii i Ochrony Roślin, Pracownia Mykologii Molekularnej, Fitopatologii i Entomologii;
8. prof. dr hab. inż. Ewa Spychaj-Fabisiak – Katedra Biogeochemii i Gleboznawstwa, Pracownia Chemii Rolnej;
9. dr hab. inż. Elżbieta Wszelaczyńska, prof. PBŚ – Katedra Mikrobiologii i Technologii Żywności, Pracownia Towaroznawstwa Rolno-Spożywczego.

Wydziałowy Zespół ds. Współpracy z  RZD Minikowo:
1. dr hab. inż. Edward Wilczewski, prof. PBŚ – Przewodniczący Zespołu
2. dr hab. inż. Grzegorz Lemańczyk, prof. PBŚ - Wiceprzewodniczący zespołu
3. dr hab. inż. Roman Rolbiecki, prof. PBŚ– Wiceprzewodniczący zespołu
4. dr hab. inż. Krzysztof Gęsiński, prof. PBŚ 
5. prof. dr hab. inż. Iwona Jaskulska
6. dr inż. Edward Majcherczak
7. dr hab. inż. Jarosław Pobereżny, prof. PBŚ 
8. dr hab. inż. Małgorzata Szczepanek, prof. PBŚ

Wydziałowy Zespół ds. opracowania koncepcji, organizacji, monitorowania funkcjonowania kolekcji
1. dr inż. Piotr Wasilewski – Przewodniczący Zespołu
2. dr inż. Aleksander Łukanowski
3. dr inż. Tomasz Stosik
4. dr inż. Anita Woźny