Zespoły

Wydziałowy Zespół ds. Promocji:

1. Przewodnicząca: Dr inż. Monika Rewers
2. Dr hab. inż. Iwona Jędrzejczyk, prof. PBŚ
3. Dr hab. inż. Lech Gałęzewski, prof. PBŚ
4. Dr hab. inż. Karol Kotwica, prof. PBŚ
5. Dr hab. inż. Justyna Bauza-Kaszewska, prof. PBŚ
6. Dr hab. inż. Wojciech Kozera, prof. PBŚ
7. Dr hab. inż. Dariusz Kulus, prof. PBŚ
8. Dr hab. Inż. Anetta Siwik-Ziomek, prof. PBŚ
9. Prof. dr hab. inż. Mirosław Kobierski 
10. Dr hab. inż. Anna Figas
11. Dr inż. Dorota Olszewska 
12. Dr inż. Aleksandra Niklas
13. Dr inż. Katarzyna Gościnna
14. Dr inż. Alicja Tymoszuk 
15. Dr inż. Zofia Stypczyńska 
16. Dr inż. Anita Woźny 
17. Dr inż. Piotr Wojewódzki 
18. Dr inż. Piotr Wasilewski
19. Dr inż. Krystyna Kondratowicz-Maciejewska 
20. Dr inż. Ewa Żary-Sikorska
21. Dr inż. Magdalena Tomaszewska-Sowa
22. Mgr inż. Patryk Czerwiński
23. Mgr inż. Katarzyna Retmańska

Zespół ds. awansów naukowych pracowników na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii:

1. prof. dr hab. inż. Mirosław Kobierski
2. prof. dr hab. inż. Anna Piotrowska-Długosz
3. prof. dr hab. inż. Dariusz Piesik


Zespół ds. rozwoju Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii:

1. dr hab. inż. Dariusz Kulus, prof. PBŚ
2. dr hab. inż. Lech Gałęzewski, prof. PBŚ
3. dr hab. inż. Barbara Breza-Boruta, prof. PBŚ
4. dr inż. Piotr Wojewódzki

Wydziałowy Zespół ds. jakości kształcenia 2023/2024 
Przewodnicząca: dr hab. Anna Ligocka, prof. uczelni
Sekretarz: dr hab. inż. Renata Kuśmierek-Tomaszewska
Członkowie:
1.     dr hab. inż. Iwona Jędrzejczyk, prof. PBŚ
2.     dr inż. Monika Rewers
3.     dr hab. inż. Edward Wilczewski, prof. PBŚ
4.     prof. dr hab. inż. Mirosław Kobierski
5.     dr hab. Lech Gałęzewski, prof. PBŚ
6.     prof. dr hab. inż. Małgorzata Szczepanek 
7.     dr inż. Anita Woźny 
8.     prof. dr hab. inż. Roman Rolbiecki
9.     dr inż. Katarzyna Sadowska
10.   dr inż. Piotr Wasilewski
11.   dr inż. Magdalena Tomaszewska-Sowa
12.   dr hab. inż. Ewa Żary-Sikorska
13.   dr hab. inż. Anna Figas, prof. PBŚ
 
Studenci: 
- Michalina Predela (biotechnologia)
- Oliwia Smyk  (zielarstwo i fitoterapia)
- Zuzanna Serafin (architektura krajobrazu)
- Szymon Wójcik (rolnictwo)