Władze

Dziekan 
dr hab. inż. Edward Wilczewski, prof. PBŚ
edward.wilczewski@pbs.edu.pl
tel. 52 374 95 31
tel. 52 374 94 43

Prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich
dr inż. Tomasz Stosik
stosik@pbs.edu.pl
tel. 52 374 95 20
tel. 52 340 87 89

Przewodnicząca rady naukowej dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo
dr hab. inż. Joanna Lemanowicz, prof. PBŚ
lemanowicz@pbs.edu.pl
tel. 52 374 95 56