Samorząd Studencki

WYDZIAŁOWA RADA SAMORZĄDU STUDENCKIEGO WYDZIAŁU ROLNICTWA I BIOTECHNOLOGII  

Politechniki Bydgoskiej im. J.J. Śniadeckich

Skład:
1.    Przewodnicząca: Aleksandra Rogosz - kierunek Zielarstwo i fitoterapia ( tel. 505325717)
2.    Zastępca Przewodniczącej:  Zuzanna Chudecka - kierunek Architektura krajobrazu 
3.    Sekretarz: Szymon Wójcik - kierunek Rolnictwo ( tel. 573944550)
4.    Stefania Padewska - kierunek Rolnictwo 
5.    Anita Truchan - kierunek Architektura krajobrazu

Adres mailowy: samorząd.studencki.wrib@pbs.edu.pl