Samorząd Studencki

WYDZIAŁOWA RADA SAMORZĄDU STUDENCKIEGO WYDZIAŁU ROLNICTWA I BIOTECHNOLOGII  

Politechniki Bydgoskiej im. J.J. Śniadeckich

Przewodnicząca - Aleksandra Szczepaniak - kierunek Biotechnologia
Kontakt: tel. 578864589, e-mail: aleszc009@pbs.edu.pl

Zastępca Przewodniczącej - Aleksandra Rogosz - kierunek Zielarstwo i Fitoterapia
Sekretarz - Szymon Wójcik - kierunek Rolnictwo
Delegaci URSS:
● Sofiia Busko - kierunek Biotechnologia
● Aleksandra Szczepaniak - kierunek Biotechnologia
Członkowie Rady Wydziałowej:
● Dominika Zielińska - kierunek Zielarstwo i Fitoterapia
● Cyprian Bietracki (media) - kierunek Biotechnologia

Członek Komisji Rewizyjnej, Przedstawiciel Samorządu Studenckiego na Kolegium
Wydziału: Szymon Wójcik - kierunek Rolnictwo
Adres e-mail: samorząd.studencki.wrib@pbs.edu.pl