Rady programowe

rada programowa kierunku Architektura Krajobrazu

wskazani przez dziekana nauczyciele akademiccy, do których obowiązków należy kształcenie studentów na kierunku studiów (od 3 do 5 osób)

 

dr inż. Anita Woźny - przewodnicząca

mgr inż. arch kraj. Ariel Łangowski - sekretarz

dr hab. inż. Roman Rolbiecki

dr hab. inż. Anna K. Sawilska

dr inż. Tomasz Stosik

wskazany przez organ samorządu studenckiego przedstawiciel studentów z kierunku studiów prowadzonego na wydziale

 

 Anita Truchan

inne osoby wskazane przez dziekana lub Rektora

społeczno-gospodarcza rada konsultacyjna (przedsiębiorcy)

rada programowa kierunku Biotechnologia

wskazani przez dziekana nauczyciele akademiccy, do których obowiązków należy kształcenie studentów na kierunku studiów (od 3 do 5 osób)

 

dr hab. Justyna Lema-Rumińska - przewodnicząca

dr inż. Aleksander Łukanowski -sekretarz

dr inż. Iwona Jędrzejczyk

dr inż. Michalina Jawor (WHiBZ)

wskazany przez organ samorządu studenckiego przedstawiciel studentów z kierunku studiów prowadzonego na wydziale

 

Weronika Lefelbajn

inne osoby wskazane przez dziekana lub Rektora

społeczno-gospodarcza rada konsultacyjna (przedsiębiorcy)

rada programowa kierunku Rolnictwo

wskazani przez dziekana nauczyciele akademiccy, do których obowiązków należy kształcenie studentów na kierunku studiów (od 3 do 5 osób)

 

Prof. dr hab. inż. Mirosław Kobierski – przewodniczący,

dr hab. inż. Agata Bartkowiak - sekretarz

Prof. dr hab. inż. Dariusz Jaskulski,

dr hab. inż. Grzegorz Lemańczyk,

wskazany przez organ samorządu studenckiego przedstawiciel studentów z kierunku studiów prowadzonego na wydziale

 

Justyna Mańkowska

inne osoby wskazane przez dziekana lub Rektora

społeczno-gospodarcza rada konsultacyjna (przedsiębiorcy)

rada programowa kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

wskazani przez dziekana nauczyciele akademiccy, do których obowiązków należy kształcenie studentów na kierunku studiów (od 3 do 5 osób)

 

dr hab. inż. Tomasz Knapowski - przewodniczący

dr hab. inż. Justyna Bauza-Kaszewska - sekretarz

dr hab. Anna Ligocka

wskazany przez organ samorządu studenckiego przedstawiciel studentów z kierunku studiów prowadzonego na wydziale

inż. Katarzyna Retmańska

inne osoby wskazane przez dziekana lub Rektora

społeczno-gospodarcza rada konsultacyjna (przedsiębiorcy)

rada programowa kierunku Towaroznawstwo Spożywcze

wskazani przez dziekana nauczyciele akademiccy, do których obowiązków należy kształcenie studentów na kierunku studiów (od 3 do 5 osób)

dr hab. inż. Elżbieta Wszelaczyńska – przewodnicząca,

dr inż. Katarzyna Gościnna – sekretarz,

dr hab. inż. Jarosław Pobereżny,

dr hab. inż. Tomasz Knapowski,

wskazany przez organ samorządu studenckiego przedstawiciel studentów z kierunku studiów prowadzonego na wydziale

-

inne osoby wskazane przez dziekana lub Rektora

społeczno-gospodarcza rada konsultacyjna (przedsiębiorcy)

rada programowa kierunku Zielarstwo i Fitoterapia

wskazani przez dziekana nauczyciele akademiccy, do których obowiązków należy kształcenie studentów na kierunku studiów (od 3 do 5 osób)

Prof. dr hab. inż. Jadwiga Andrzejewska – przewodnicząca,

dr inż. Piotr Wasilewski – sekretarz,

dr hab. inż. Wojciech Kozera,

dr Maciej Balcerek,

wskazany przez organ samorządu studenckiego przedstawiciel studentów z kierunku studiów prowadzonego na wydziale

inż. Beata Juengst

inne osoby wskazane przez dziekana lub Rektora

społeczno-gospodarcza rada konsultacyjna (przedsiębiorcy)