Rady programowe

rada programowa kierunku Architektura Krajobrazu

wskazani przez dziekana nauczyciele akademiccy, do których obowiązków należy kształcenie studentów na kierunku studiów 

 

dr inż. Anita Woźny - przewodnicząca

mgr inż. arch kraj. Ariel Łangowski - sekretarz

dr hab. inż. Roman Rolbiecki

dr hab. inż. Anna K. Sawilska

dr inż. Tomasz Stosik

wskazany przez organ samorządu studenckiego przedstawiciel studentów z kierunku studiów prowadzonego na wydziale

 

 Anita Truchan

inne osoby wskazane przez dziekana lub Rektora

społeczno-gospodarcza rada konsultacyjna (przedsiębiorcy)

rada programowa kierunku Biotechnologia

wskazani przez dziekana nauczyciele akademiccy, do których obowiązków należy kształcenie studentów na kierunku studiów 

 

dr hab. Justyna Lema-Rumińska - przewodnicząca

dr inż. Aleksander Łukanowski -sekretarz

dr inż. Iwona Jędrzejczyk

dr inż. Michalina Jawor (WHiBZ)

wskazany przez organ samorządu studenckiego przedstawiciel studentów z kierunku studiów prowadzonego na wydziale

 

Weronika Lefelbajn

inne osoby wskazane przez dziekana lub Rektora

społeczno-gospodarcza rada konsultacyjna (przedsiębiorcy)

rada programowa kierunku Rolnictwo

wskazani przez dziekana nauczyciele akademiccy, do których obowiązków należy kształcenie studentów na kierunku studiów

 

 dr hab. inż. Karol Kotwica,

Prof. dr hab. inż. Dariusz Jaskulski,

dr hab. inż. Grzegorz Lemańczyk,

wskazany przez organ samorządu studenckiego przedstawiciel studentów z kierunku studiów prowadzonego na wydziale

 

Justyna Mańkowska

inne osoby wskazane przez dziekana lub Rektora

społeczno-gospodarcza rada konsultacyjna (przedsiębiorcy)

rada programowa kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

wskazani przez dziekana nauczyciele akademiccy, do których obowiązków należy kształcenie studentów na kierunku studiów 

 

dr hab. inż. Tomasz Knapowski - przewodniczący

dr hab. inż. Justyna Bauza-Kaszewska - sekretarz

dr hab. Anna Ligocka

wskazany przez organ samorządu studenckiego przedstawiciel studentów z kierunku studiów prowadzonego na wydziale

inż. Katarzyna Retmańska

inne osoby wskazane przez dziekana lub Rektora

społeczno-gospodarcza rada konsultacyjna (przedsiębiorcy)

rada programowa kierunku Zielarstwo i Fitoterapia

wskazani przez dziekana nauczyciele akademiccy, do których obowiązków należy kształcenie studentów na kierunku studiów

Prof. dr hab. inż. Jadwiga Andrzejewska – przewodnicząca,

dr inż. Piotr Wasilewski – sekretarz,

dr hab. inż. Wojciech Kozera,

dr Maciej Balcerek,

dr inż. Katarzyna Sadowska

wskazany przez organ samorządu studenckiego przedstawiciel studentów z kierunku studiów prowadzonego na wydziale

inż. Beata Juengst

inne osoby wskazane przez dziekana lub Rektora

społeczno-gospodarcza rada konsultacyjna (przedsiębiorcy)