Rady programowe

rada programowa kierunku Architektura Krajobrazu

wskazani przez dziekana nauczyciele akademiccy, do których obowiązków należy kształcenie studentów na kierunku studiów 

 

dr inż. Anita Woźny - przewodnicząca

mgr inż. arch kraj. Ariel Łangowski - sekretarz

dr hab. inż. Roman Rolbiecki

dr inż. Iga Grześkow

dr inż. Tomasz Stosik

wskazany przez organ samorządu studenckiego przedstawiciel studentów z kierunku studiów prowadzonego na wydziale

 

 Anita Truchan

inne osoby wskazane przez dziekana lub Rektora

społeczno-gospodarcza rada konsultacyjna (przedsiębiorcy)

rada programowa kierunku Biotechnologia

wskazani przez dziekana nauczyciele akademiccy, do których obowiązków należy kształcenie studentów na kierunku studiów 

 

dr hab. inż. Iwona Jędrzejczyk - przewodnicząca

dr inż. Aleksander Łukanowski - sekretarz

dr inż. Monika Rewers

dr inż. Natalai Miler

dr inż. Michalina Jawor (WHiBZ)

wskazany przez organ samorządu studenckiego przedstawiciel studentów z kierunku studiów prowadzonego na wydziale

 

inż. Weronika Lefelbajn

inne osoby wskazane przez dziekana lub Rektora

społeczno-gospodarcza rada konsultacyjna (przedsiębiorcy)

rada programowa kierunku Rolnictwo

wskazani przez dziekana nauczyciele akademiccy, do których obowiązków należy kształcenie studentów na kierunku studiów

 

dr hab. inż. Anna Figas - przewodnicząca

dr inż. Magdalena Borowska - sekretarz

dr hab. inż. Karol Kotwica

prof. dr hab. inż. Dariusz Jaskulski

dr hab. inż. Grzegorz Lemańczyk

wskazany przez organ samorządu studenckiego przedstawiciel studentów z kierunku studiów prowadzonego na wydziale

 

Szymon Wójcik

inne osoby wskazane przez dziekana lub Rektora

społeczno-gospodarcza rada konsultacyjna (przedsiębiorcy)

rada programowa kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

wskazani przez dziekana nauczyciele akademiccy, do których obowiązków należy kształcenie studentów na kierunku studiów 

 

dr hab. inż. Justyna Bauza-Kaszewska - przewodnicząca

dr inż. Katarzyna Gościnna- sekretarz

dr inż. Dorota Wichrowska

dr inż. Ewa Żary-Sikorska

dr hab. Anna Ligocka

wskazany przez organ samorządu studenckiego przedstawiciel studentów z kierunku studiów prowadzonego na wydziale

inż. Dawid Machała

inne osoby wskazane przez dziekana lub Rektora

społeczno-gospodarcza rada konsultacyjna (przedsiębiorcy)

rada programowa kierunku Zielarstwo i Fitoterapia

wskazani przez dziekana nauczyciele akademiccy, do których obowiązków należy kształcenie studentów na kierunku studiów

prof. dr hab. inż. Jadwiga Andrzejewska – przewodnicząca

dr inż. Piotr Wasilewski – sekretarz

dr hab. inż. Wojciech Kozera

dr Maciej Balcerek (CM UMK)

dr inż. Katarzyna Sadowska

wskazany przez organ samorządu studenckiego przedstawiciel studentów z kierunku studiów prowadzonego na wydziale

Aleksandra Rogosz

inne osoby wskazane przez dziekana lub Rektora

społeczno-gospodarcza rada konsultacyjna (przedsiębiorcy)

 

rada programowa kierunku Ochrona i zarządzanie środowiskiem

wskazani przez dziekana nauczyciele akademiccy, do których obowiązków należy kształcenie studentów na kierunku studiów

dr inż. Piotr Wojewódzki – przewodnicząca,

dr inż. Renata Kuśmierek-Tomaszewska- sekretarz

dr hab. inż. Joanna Lemanowicz

dr hab. Anna Ligocka

wskazany przez organ samorządu studenckiego przedstawiciel studentów z kierunku studiów prowadzonego na wydziale

Wiktoria Bendinger

inne osoby wskazane przez dziekana lub Rektora

społeczno-gospodarcza rada konsultacyjna (przedsiębiorcy)

 

rada programowa kierunku Agrotronika

wskazani przez dziekana nauczyciele akademiccy, do których obowiązków należy kształcenie studentów na kierunku studiów

dr hab. inż. Lech Gałęzewski – przewodnicząca

dr hab. inż. Wojciech Kozera - sekretarz

dr inż. Mścisław Śrutek

dr inż. Jerzy Kaszkowiak

wskazany przez organ samorządu studenckiego przedstawiciel studentów z kierunku studiów prowadzonego na wydziale

Stefania Padewska

inne osoby wskazane przez dziekana lub Rektora

społeczno-gospodarcza rada konsultacyjna (przedsiębiorcy)