Pełnomocnicy Dziekana

PEŁNOMOCNIK DZIEKANA DS. USOS
dr hab. inż. Mariusz Piekarczyk
kontakt: mapiek@pbs.edu.pl
tel. (52) 374 94 47

PEŁNOMOCNIK DZIEKANA DS. PRAKTYK STUDENCKICH
dr inż. Aleksandra Niklas
kontakt: Aleksandra.Niklas@pbs.edu.pl
tel.: (52) 340 80 19

PEŁNOMOCNIK DZIEKANA DS. WSPÓŁPRACY ZE SZKOŁAMI ŚREDNIMI
dr inż. Monika Rewers
kontakt: mrewers@pbs.edu.pl
tel.: (52)  340 87 17

PEŁNOMOCNIK DS. STUDENTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
prof dr hab. inż. Mirosław Kobierski 
kontakt:   Miroslaw.Kobierski@pbs.edu.pl
tel. (52) 374-95-51

KOORDYNATOR DS. PROGRAMU ERASMUS +
prof. dr hab. inż. Roman Rolbiecki
kontakt: rolbr@pbs.edu.pl
tel. 0048 (52) 374 95 47