Konkurs "Indeks dla Rolnika"

CEL KONKURSU:

Celem Konkursu jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań rolnictwem oraz popularyzacja i pogłębianie wiedzy rolniczej, poza wiadomości i umiejętności zawodowe objęte programem nauczania w szkołach rolniczych. Ponadto ukazanie walorów środowiska wiejskiego jako ciekawego miejsca pracy i życia oraz umożliwienie trwałego łączenia wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi jako podstawowej zasady nauczania.

DO KOGO JEST ADRESOWANY?

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół średnich o profilu rolniczym. Uczniowie średnich szkół nierolniczych pragnący wziąć w konkursie zgłaszają się na eliminacje szkolne do najbliższej Szkolnej Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs.

Finał VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „INDEKS DLA ROLNIKA” odbędzie się 7 kwietnia 2022 roku na Politechnice Bydgoskiej im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Temat prezentacji:
"Elementy rolnictwa inteligentnego (4.0) w produkcji roślinnej i zwierzęcej"

Uczestnicy III Etapu Konkursu „INDEKS DLA ROLNIKA” proszeni są o przygotowanie 15 minutowej prezentacja multimedialnej w programie PowerPoint na powyższy temat. Po jej przedstawieniu będę poproszeni o odpowiedź na pytania Komisji Konkursowej z zakresu tematu prezentacji.

Uwaga! Komisje Konkursowe proszą o przestrzeganie ram czasowych. Ze względów organizacyjnych każdy prelegent będzie mógł przedstawić swoją prezentację tylko i wyłącznie w czasie 15 minut.

Organizatorzy Finału Konkursu „Indeks dla Rolnika” zwracają się z prośba do uczestników Finału o przesłanie swoich prezentacji w nieprzekraczalnym terminie do 31.03.2022 na adres e-mail: piotr.prus@pbs.edu.pl. (załączony plik nie może być większy niż 5 MB)

Organizatorzy, zwracają się również z prośbą o przesłanie na powyższy adres e-mail składu osobowego zespołu reprezentującego szkołę, który przyjedzie na finał (imię i nazwisko finalisty/ów oraz opiekuna)

Szczegółowy program Finału Konkursu przedstawiony zostanie w późniejszym czasie na stronach organizatorów.

7 kwietnia 2022 roku w Auditorium Novum Politechniki Bydgoskiej im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy odbył się finał ósmej edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Indeks dla Rolnika” połączony z uroczystą galą wręczenia „Indeksów” dla najlepszych finalistów. Do rywalizacji o indeksy na Wydział Rolnictwa i Biotechnologii oraz Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt przystąpiło 18 finalistów wyłonionych podczas II etapu konkursu, który odbył się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu dnia 8 grudnia 2021 roku.
Finałowym zadaniem konkursowym było przygotowanie 15 minutowej prezentacji multimedialnej na temat: "Elementy rolnictwa inteligentnego (4.0) w produkcji roślinnej i zwierzęcej"
Indeksy zdobyli:
Pan Maciej Chałasiński z ZS CKR Stary Brześć,
Pan Mateusz Jankowski z ZS Nr 3 Rypin,
Pan Kacper Gawroński z ZS CKU Przemystka,
Pan Mariusz Górski z ZS CKR Zduńska Dąbrowa,
Pan Kamil Pańka z ZS CKU Przemystka
Pan Michał Mikołajewski z ZS CKU Przemystka
Pan Maksymilian Szary ZSN Gąsawa
Pan Kacper Wróblewski ZS Nr 3 Rypin,
Pan Jakub Potempa z ZS CKR Nakło Śląskie,
Pan Jakub Kandzia z ZS CKR Nakło Śląskie
Finaliści otrzymali również cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez wielu sponsorów. W tym nagrodę Rektora Politechniki Bydgoskiej Pana prof. dr hab. inż. Marka Adamskiego. Nagrody ufundowały także instytucje i firmy: Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Urząd Miasta Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Toruniu, Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza z siedzibą w Przysieku, firma PROCAM z Gdańska, Agro Klastera Kujawy - Stowarzyszenia Na Rzecz Innowacji i Rozwoju z Bydgoszczy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy z Bydgoszczy, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska z Łobżenicy, Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych z Bydgoszcz, firma Lechpol z Szubina, firma SADEKO z Piotrowa, firma Lafarge z Warszawy, Hotel MERCURE Bydgoszcz SEPIA, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy Chojnice oraz Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek - Oddział Chojnice.
Podczas uroczystości ogłoszenia wyników VIII Ogólnopolskiego Konkursu „Indeks dla Rolnika” wszyscy uczestnicy gali mogli wysłuchać interesującego wykładu Pana dr Grzegorza Smytrego – Dyrektora Regionalnego Zarządu Wody Polskie w Bydgoszczy pt.: „Mała retencja pomocą w złagodzeniu skutków suszy i utrzymaniu
poziomu plonów roślin uprawnych w regionie wodnym Noteci”


Wszystkim finalistom i laureatom jeszcze raz serdecznie gratulujemy!