Konkurs "Indeks dla Rolnika"

CEL KONKURSU:

Celem Konkursu jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań rolnictwem oraz popularyzacja i pogłębianie wiedzy rolniczej, poza wiadomości i umiejętności zawodowe objęte programem nauczania w szkołach rolniczych. Ponadto ukazanie walorów środowiska wiejskiego jako ciekawego miejsca pracy i życia oraz umożliwienie trwałego łączenia wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi jako podstawowej zasady nauczania.

DO KOGO JEST ADRESOWANY?

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół średnich o profilu rolniczym. Uczniowie średnich szkół nierolniczych pragnący wziąć w konkursie zgłaszają się na eliminacje szkolne do najbliższej Szkolnej Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs.

Uprzejmie informujemy, że 7 grudnia w siedzibie Zespołu Szkół CKR im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu, odbył się II etap IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu „INDEKS DLA ROLNIKA”.

Komisja Konkursowa podjęła decyzję o zakwalifikowaniu do III etapu - Finału IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu „INDEKS DLA ROLNIKA” 23 pierwszych osób z listy rankingowej, które uzyskały wynik na poziomie co najmniej 33 punktów.

Lp.

Nazwisko

Imię

Szkoła

Miejsce

1.

Duchewicz

Maciej

ZC Nr 3 im. Bogdana Chełmickiego Rypin

1

2.

Pomorski

Dawid

ZSN Gąsawa

2

3.

Osiński

Jakub

ZS Nr 2 Golub-Dobrzyń

2

4.

Łopatka

Dawid

ZS CKR Zduńska Dąbrowa

3

5.

Klimas

Patryk

ZS CKR Żarnowiec

4

6.

Kubanek

Marcin

ZS CKR Nakło Śląskie

4

7.

Joachimowicz

Adam

ZS CKR Studzieniec

4

8.

Jankowski

Mateusz

ZS Nr 3 im. Bogdana Chełmickiego Rypin

4

9.

Tondera

Kacper

ZS CKR Zduńska Dąbrowa

4

10.

Głowacki

Adrian

ZSR im. W. Grabskiego Grudziądz

5

11.

Nalepa

Marcin

ZS CKR Sypniewo

5

12.

Wróblewski

Kacper

ZS Nr 3 im. Bogdana Chełmickiego Rypin

5

13.

Górski

Mariusz

ZS CKR Zduńska Dąbrowa

6

14.

Zajc

Kamil

ZS CKR Marszewo

6

15.

Warych

Andrzej

ZS CKR Bydgoszcz

6

16.

Strzelecki

Michał

ZS CKR Stary Brześć

6

17.

Wendland

Karol

ZSN Gąsawa

6

18.

Witulski

Alan

ZS CKR Brzostowo

7

19.

Stelmach

Adrian

ZS CKR Rudka

7

20.

Madej

Igor

ZS CKR Nakło Śląskie

7

21.

Świercz

Adrian

ZS CKR Gołotczyzna

7

22.

Piwek

Przemek

ZS CKU Przemystka

7

23.

Chałasiński

Maciej

ZS CKR Stary Brześć

7

Szczegóły dotyczące Finału IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu „INDEKS DLA ROLNIKA” zostaną podane w późniejszym czasie odrębnym komunikatem.

Komisja Konkursowa w składzie:

Przewodniczący Komisji:

- dr inż. Piotr Prus, prof. uczelni (Wydział Rolnictwa i Biotechnologii PBŚ)

Wiceprzewodniczący Komisji:

- prof. dr hab. inż. Iwona Jaskulska (Wydział Rolnictwa i Biotechnologii PBŚ)

Wiceprzewodniczący Komisji:

- prof. dr hab. inż. Zbigniew Podkówka (Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt PBŚ)

7 kwietnia 2022 roku w Auditorium Novum Politechniki Bydgoskiej im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy odbył się finał ósmej edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Indeks dla Rolnika” połączony z uroczystą galą wręczenia „Indeksów” dla najlepszych finalistów. Do rywalizacji o indeksy na Wydział Rolnictwa i Biotechnologii oraz Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt przystąpiło 18 finalistów wyłonionych podczas II etapu konkursu, który odbył się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu dnia 8 grudnia 2021 roku.
Finałowym zadaniem konkursowym było przygotowanie 15 minutowej prezentacji multimedialnej na temat: "Elementy rolnictwa inteligentnego (4.0) w produkcji roślinnej i zwierzęcej"
Indeksy zdobyli:
Pan Maciej Chałasiński z ZS CKR Stary Brześć,
Pan Mateusz Jankowski z ZS Nr 3 Rypin,
Pan Kacper Gawroński z ZS CKU Przemystka,
Pan Mariusz Górski z ZS CKR Zduńska Dąbrowa,
Pan Kamil Pańka z ZS CKU Przemystka
Pan Michał Mikołajewski z ZS CKU Przemystka
Pan Maksymilian Szary ZSN Gąsawa
Pan Kacper Wróblewski ZS Nr 3 Rypin,
Pan Jakub Potempa z ZS CKR Nakło Śląskie,
Pan Jakub Kandzia z ZS CKR Nakło Śląskie
Finaliści otrzymali również cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez wielu sponsorów. W tym nagrodę Rektora Politechniki Bydgoskiej Pana prof. dr hab. inż. Marka Adamskiego. Nagrody ufundowały także instytucje i firmy: Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Urząd Miasta Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Toruniu, Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza z siedzibą w Przysieku, firma PROCAM z Gdańska, Agro Klastera Kujawy - Stowarzyszenia Na Rzecz Innowacji i Rozwoju z Bydgoszczy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy z Bydgoszczy, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska z Łobżenicy, Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych z Bydgoszcz, firma Lechpol z Szubina, firma SADEKO z Piotrowa, firma Lafarge z Warszawy, Hotel MERCURE Bydgoszcz SEPIA, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy Chojnice oraz Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek - Oddział Chojnice.
Podczas uroczystości ogłoszenia wyników VIII Ogólnopolskiego Konkursu „Indeks dla Rolnika” wszyscy uczestnicy gali mogli wysłuchać interesującego wykładu Pana dr Grzegorza Smytrego – Dyrektora Regionalnego Zarządu Wody Polskie w Bydgoszczy pt.: „Mała retencja pomocą w złagodzeniu skutków suszy i utrzymaniu
poziomu plonów roślin uprawnych w regionie wodnym Noteci”


Wszystkim finalistom i laureatom jeszcze raz serdecznie gratulujemy!

Program Finału IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Indeks dla Rolnika” 30.03.2023r. (Czwartek)

Miejsce: 
Audytorium Novum  Politechniki Bydgoskiej im. J.J. Śniadeckich Kampus przy Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz (Fordon)

8.30-9.00 Rejestracja uczestników finału 
(hol Audytorium Novum)
        
9.00-9.30  Aula Audytorium Novum
Oficjalne rozpoczęcie i powitanie Finalistów przez Dziekanów Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii oraz Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Politechniki Bydgoskiej
    
9.45-12.30   Część Konkursowa Komisje Konkursowe – prezentacje Uczestników Finału

13.30 Gala Finału Konkursu - Aula Audytorium Novum
Oficjalne powitanie przybyłych Finalistów i Gości przez Dziekanów Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii oraz Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Politechniki Bydgoskiej

13.40 Wykład Pana Marcina Wrońskiego Zastępcy Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa „Działania KOWR na rzecz nowoczesnego rolnictwa”

14.20 Ogłoszenie wyników finału IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu  „Indeks dla Rolnika”
 

 

Do rywalizacji o możliwość podjęcia studiów, z pominięciem procedury rekrutacyjnej, na Politechnice Bydgoskiej im. J.J. Śniadeckich przystąpiło 20 finalistów wyłonionych podczas II etapu konkursu, który odbył się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu dnia 7 grudnia 2022 roku. W bieżącej edycji Konkursu 12 laureatów uzyskało zaświadczenie upoważniające do rozpoczęcia kształcenia na kierunkach studiów realizowanych na Wydziałach Rolnictwa i Biotechnologii oraz Hodowli i Biologii Zwierząt  Politechniki Bydgoskiej.

Finałowym zadaniem konkursowym było przygotowanie 15 minutowej prezentacji multimedialnej na temat: "Możliwości ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z produkcji roślinnej i zwierzęcej".

Komisja Konkursowa wyłoniła następujących laureatów:

Pan Przemysław Piwek z ZS CKU Przemystka,

Pan Mateusz Jankowski z ZS Nr 3 Rypin,

Pan Mariusz Górski z ZS CKR Zduńska Dąbrowa,

Pan Dawid Łopatka z ZS CKR Zduńska Dąbrowa,

Pan Maciej Duchewicz z ZS Nr 3 Rypin,

Pan Marcin Nalepa z ZS CKR Sypniewo,

Pan Kacper Tondera z ZS CKR Zduńska Dąbrowa,

Pan Adrian Stelmach z ZS CKR Rudka,

Pan Adam Joachimowicz z ZS CKR Studzieniec,

Pan Dawid Pomorski z ZS Niepublicznych Gąsawa,

Pan Karol Wendland z ZS Niepublicznych Gąsawa,

Pan Adrian Głowacki z ZS Rolniczych Grudziądz.

Finaliści otrzymali również cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez wielu sponsorów. W tym nagrodę Rektora Politechniki Bydgoskiej Pana prof. dr hab. inż. Marka Adamskiego. Nagrody ufundowały także instytucje i firmy:

Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Toruniu, Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza z siedzibą w Przysieku, firma PROCAM z Gdańska, Grupa BroMargo Margońska Wieś, Agro Klastera Kujawy - Stowarzyszenia Na Rzecz Innowacji i Rozwoju z Bydgoszczy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy z Bydgoszczy, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska z Łobżenicy, Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych z Bydgoszcz, firma Lechpol z Szubina, firma SADEKO z Piotrowa, firma Lafarge z Warszawy, Urząd Miasta Bydgoszcz oraz Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych z Bydgoszczy.

Podczas uroczystości ogłoszenia wyników IX Ogólnopolskiego Konkursu „Indeks dla Rolnika” wszyscy uczestnicy gali mogli wysłuchać interesującego wykładu Pana Marcina Wrońskiego – Zastępcy Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwapt.: „Działania KOWR na rzecz nowoczesnego rolnictwa”

Wszystkim finalistom i laureatom jeszcze raz serdecznie gratulujemy!