Kolegium Wydziału

 • dr hab. inż. Edward Wilczewski, prof. PBŚ – dziekan, przewodniczący
 • dr inż. Tomasz Stosik – prodziekan ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
 • dr hab. inż. Joanna Lemanowicz, prof. PBŚ – przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo
 • prof. dr hab. inż. Mirosław Kobierski - przewodniczący Rady Programowej kierunku rolnictwo
 • dr hab. Justyna Lema-Rumińska, prof. PBŚ - przewodnicząca Rady Programowej kierunku biotechnologia
 • dr hab. inż. Justyna Bauza-Kaszewska, prof. PBŚ - przewodnicząca Rady Programowej kierunku technologia żywności i żywienie człowieka
 • dr inż. Anita Woźny - przewodnicząca Rady Programowej kierunku architektura krajobrazu
 • prof. dr hab. inż. Jadwiga Andrzejewska - przewodnicząca Rady Programowej kierunku zielarstwo i fitoterapia
 • dr hab. Barbara Breza-Boruta, prof. uczelni - Kierownik Katedry Mikrobiologii i Technologii Żywności
 • prof. dr hab. inż. Bożena Dębska - Kierownik Katedry Biogeochemii i Gleboznawstwa
 • dr inż. Iwona |ędrzejczyk - Kierownik Katedry Biotechnologii Rolniczej
 • dr hab. inż. Grzegorz Lemańczyk, prof. uczelni - Kierownik Katedry Biologii i Ochrony Roślin
 • dr hab. inż. Małgorzata Szczepanek, prof. uczelni - Kierownik Katedry Agronomii
 • prof. dr hab. inż. |acek Żarski - Kierownik Katedry Przyrodniczych Podstaw Rolnictwa i Ogrodnictwa
 • mgr inż. Mirosława Żarska – Kierownik Dziekanatu
 • inż. Joanna Patyk - Pracownik Dziekanatu (obsługa badań naukowych)
 • inż. Zuzanna Połczyńska – Przedstawiciel Samorządu Studenckiego