Kolegium Wydziału

 

 • prof. dr hab. inż. Anna Wenda-Piesik- dziekan, przewodnicząca Kolegium Wydziału, 
 • dr inż. Tomasz Stosik – prodziekan ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
 • dr hab. inż. Joanna Lemanowicz, prof. PBŚ – przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo
 • dr hab. inż. Lech Gałęzewski, prof. PBŚ – przewodniczący Rady Programowej kierunku agrotronika
 • dr hab. inż. Anna Figas, prof. PBŚ - przewodnicząca Rady Programowej kierunku rolnictwo
 • dr hab. inż. Iwona |ędrzejczyk, prof. PBŚ - przewodnicząca Rady Programowej kierunku biotechnologia, Kierownik Katedry Biotechnologii Rolniczej
 • dr hab. inż. Justyna Bauza-Kaszewska, prof. PBŚ - przewodnicząca Rady Programowej kierunku technologia żywności i żywienie człowieka
 • dr inż. Anita Woźny - przewodnicząca Rady Programowej kierunku architektura krajobrazu
 • dr inż. Piotr Wojewódzki- przewodniczący Rady Programowej kierunku ochrona i zarządzanie środowiskiem
 • prof. dr hab. inż. Jadwiga Andrzejewska - przewodnicząca Rady Programowej kierunku zielarstwo i fitoterapia
 • mgr Piotr Dambecki- Asystent Dziekana
 • inż. Małgorzata Niemczyk - pracownik Biura Dziekana
 • Aleksandra Rogosz – Przedstawiciel Samorządu Studenckiego