Kolegium Wydziału

1. prof. dr hab. inż. Anna Wenda-Piesik – przewodnicząca, Dziekan Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii, 
2. dr inż. Tomasz Stosik – Prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich
3. prof. dr hab. inż. Mirosław Kobierski – przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo
4. dr hab. inż. Lech Gałęzewski, prof. PBŚ – przewodniczący Rady Programowej kierunku Agrotechnologia
5. dr hab. inż. Edward Wilczewski, prof. PBŚ - przewodniczący Rady Programowej kierunku Rolnictwo
6. dr hab. inż. Iwona Jędrzejczyk, prof. PBŚ - przewodnicząca Rady Programowej kierunku Biotechnologia
7. dr hab. inż. Ewa Żary-Sikorska - przewodnicząca Rady Programowej kierunku Projektowanie Żywności Niskoprzetworzonej 
8. dr inż. Anita Woźny - przewodnicząca Rady Programowej kierunku Architektura Krajobrazu
9. dr inż. Katarzyna Sadowska - przewodnicząca Rady Programowej kierunku Zielarstwo i Fitoterapia
10. mgr Piotr Dambecki - asystent Dziekana
11. inż. Małgorzata Niemczyk - pracownik Biura Dziekana, specjalista ds. finansowo-administracyjnych
12. Szymon Wójcik – przedstawiciel Samorządu Studenckiego