Biuro Dziekana

Główny specjalista asystent Dziekana
mgr Piotr Dambecki
tel.: (52) 374 95 50   e-mail: dambecki@pbs.edu.pl

Sprawy badań naukowych
inż. Joanna Patyk
tel.: (52) 374 95 23   e-mail: jpatyk@pbs.edu.pl

Sprawy finansowe
inż. Małgorzata Niemczyk
tel.: (52) 374 95 23   e-mail: Malgorzata.Niemczyk@pbs.edu.pl

Specjalista ds. promocji
dr inż. Monika Rewers
tel.: (52) 340 87 17, e-mail: Monika.Rewers@pbs.edu.pl