06 października
Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2021/2022

Inauguracja odbędzie się 6 października 2021 roku o godz. 10:00 w Auditorium Novum Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich (Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7).

PROGRAM

  • Hymn Państwowy
  • Powitanie gości
  • Wystąpienie inauguracyjne JM Rektora
  • Immatrykulacja studentów I roku
  • Gaudeamus Igitur
  • Wręczenie odznaczeń i wyróżnień pracownikom i studentom
  • Wystąpienia gości
  • Wykład inauguracyjny: „Tradycja kulturowa jako czynnik kształtujący formę ubioru” – mgr Sara Betkier
  • Występ chóru PBŚ pod dyrekcją dr Agnieszki Sowy