Współpraca z gospodarką

Mamy nadzieję, że współpraca z Naszym Wydziałem będzie dla Państwa bardzo owocna. Poniżej można zapoznać się z pełną ofertą współpracy przygotowaną przez Wydział Rolnictwa i Biotechnologii.

WYDZIAŁ ROLNICTWA I BIOTECHNOLOGII ZLECENIA ZEWNĘTRZNE w roku 2021
 

Lp

Numer BZ

Zleceniodawca

Kierownik tematu

Temat pracy zleconej

1

2

AS Produkt Sebastian Pasturek

Barbara Breza-Boruta

Badanie wpływu jonów srebra oraz nadtlenku wodoru na wybrane bakterie będące wskaźnikami czystości wody basenowej oraz określenie minimalnych wartości bakteriobójczych dla tych dezynfektantów.

2

13

EMIX Sp. z o.o.

Anna Wenda-Piesik

Ekspertyza na podstawie analizy stanu technicznego wykorzystania nasion soi nGMO do celów konsumpcyjnych pochodzących z lokalnych upraw.

3

22

"VITROFLORA GRUPA PRODUCENTÓW" Sp. z o.o.

Dariusz Pańka

Przeprowadzenie testów skuteczności działania preparatów chemicznych w zwalczaniu populacji VBC1, VBC2 Botrytscinerea, VCsp3 Colletotrichum sp. oraz określenie sprawców objawów chorobowych na roślinach z rodzajów Alocasia, Ficus, Echinacea, Kniphofiai bylinach.

4

29

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA

Grażyna Harasimowicz-Hermann

Korekta tablic norm do technicznej obsługi szkód rzepaku.

5

55

WSG Bydgoszcz

Wojciech Kozera

Analiza chemiczna materiału roślinnego pochodzenia z badań laboratoryjnych, ocena barwników roślinnych i zawartości witaminy C.

6

56

WSG Bydgoszcz

Tomasz Knapowski

Analiza materii organicznej gleby strefy korzeniowej roślin w badaniach laboratoryjnych - analiza gleby, ocena frakcji organicznej.

7

1 szkolenie

Public Organisation “REGIONAL CENTER OF EUROPEAN EDUCATIONAL SCIENTIFIC ENTERPRISES”

Roman Rolbiecki

Service order internship program “Sustainable Development Goals “The end of hunger, achieved food security, improved nutrition and promoted agriculture sustainability"

WYDZIAŁ ROLNICTWA I BIOTECHNOLOGII ZLECENIA ZEWNĘTRZNE w roku 2020
 

Lp

Numer BZ

Zleceniodawca

Kierownik tematu

Temat pracy zleconej

1

7

VITROFLORA Sp.z o.o.

Małgorzata Jeske

Namnożenia grzyba endomikoryzowego traw Rhizophagus, zaaplikowanie symbiota, inokulacja roślin zasiedlonych grzybem i ocena procentu porażonych roślin.

2

27

Wyższa Szkoła Gospodarki         w Bydgoszczy

Tomasz Knapowski

Opracowanie suplementów dla roślin na bazie fusów z kawy i herbaty.

3

39

AGRO INVEST Sp. z o.o.

Anna Wenda-Piesik

Opracowanie technologii wykorzystania węgla po pyrolizie opon w rolnictwie i ogrodnictwie.

4

42

GPW STOPOL Sp. z o.o.

Elżbieta Wszelaczyńska

Badania Laboratoryjne w zakresie oceny organoleptycznej i fizykochemicznej (w tym składu chemicznego) niezbędnego w celu określenia przydatności przechowywanego surowca do dalszego składowania i ewentualnego natychmiastowego wykorzystania do bezpośredniej konsumpcji i/lub do przetwórstwa.

5

61

VITROFLORA Sp.z o.o.

Anita Woźny

Natężenie światła jako czynnik warunkujący długookresowe przechowywanie sadzonek ex vitro.

6

62

VITROFLORA Sp.z o.o.

Alicja Tymoszuk

Optymalizacja składu spektralnego światła dla długookresowego przechowywania sadzonek ex vitro.

7

63

VITROFLORA Sp.z o.o.

Natalia Miller

Testowanie dodatków stymulujących utrzymanie juwenilności sadzonek ex vitro podczas długookresowego przechowywania.

8

95

EMIX Sp. z o.o.

Anna Wenda-Piesik

Ekspertyza naukowa potwierdzająca innowacyjność poprzez analizę obszaru środków trwałych, dotyczące wpływu zmiany parametrów technicznych wybranych środków trwałych w projekcie RPKP.01.06.02-04-0105/19 pt. „Wdrożenie innowacyjnych mieszanek lunchowych BIO na bazie surowców rolnictwa ekologicznego”.

9

101

NIVISS PHP Sp. z o.o.

Anita Woźny

Innowacyjna rodzina liniowych opraw oświetleniowych.

10

108

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy

Leszek Lenc

Określenie podatności odmian pszenicy ozimej na porażenie przez grzyby z rodzaju Fusarium spp., występowanie mykotoksyn oraz mikroorganizmów ograniczających zasiedlenie ziarna przez Fusarium spp.

11

122

AKO S.A.

Anna Wenda-Piesik

Badania przetwórcze właściwości bio-fizyko-chemicznych panierów spożywczych, przy zastosowaniu dwóch technologii.

12

123

POLCALC Sp. z o.o.

Dariusz Jaskulski

Analiza plonu, nasion rzepaku ozimego i ziarna pszenicy ozimej uzyskanych pod wpływem innowacyjnego nawozu doglebowego.

13

124

EMIX

Roman Rolbiecki

Wzrost efektywności upraw ekologicznych oraz tych w procesie konwersji poprzez zastosowanie innowacyjnych technologii - precyzyjne nawadnianie.

WYDZIAŁ ROLNICTWA I BIOTECHNOLOGII
ZLECENIA ZEWNĘTRZNE w roku 2019

Lp

Numer BZ

Zleceniodawca

Kierownik tematu

Temat pracy zleconej

1

1

EMIX

Anna Wenda-Piesik

Innowacyjne mieszanki lunchowe BIO na bazie surowców rolnictwa ekologicznego

2

7

BIOSTYMA Sp. z o.o.

Ewa Spychaj-Fabisiak

Ocena zawartości boru oraz siarki w roślinach gorczycy po zastosowaniu dolistnym innowacyjnych nawozów i selektywności Multi N w uprawie zbóż.

3

13

P.W. INCO s.c.

Anna Wenda-Piesik

Wdrożenie innowacji procesowej w P.W.INCO s.c

4

23

AKO S.A.

Anna Wenda-Piesik

Wdrożenie innowacji procesowej w zakresie konfekcjonowania wyrobów firmy AKO S.A. z zastosowaniem specjalistycznej linii pakującej, zabezpieczającej wyrób gotowy oraz poprawiającej jego właściwości.

5

38

BIOSTYMA Sp. z o.o.

Jacek Długosz

Wykonanie usługi badawczo-rozwojowej. Opracowanie receptury nowego produktu - innowacyjnego, mikrobiologicznego preparatu w formie stałej z dodatkiem hydrożelu inicjującego i przyspieszającego rozkład słomy.

6

46

Centrum Ekologii

Piotr Malczyk

Opinia o innowacyjności produktowej granulowanego środka poprawiającego właściwości gleb Terrapreta

7

54

WESSTRON

Zbigniew Paluszak

Wykonanie badań dotyczących określenia struktury populacji mikroorganizmów pobranych z biofilmów wytworzonych na biofiltrach.

8

59

ARS System Sp. z o.o. Sp.k.

Dariusz Piesik

Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa ARS System poprzez wdrożenie na rynek innowacyjnego rozwiązania produktowego w zakresie kapsuły floatingowej wyposażonej w innowacyjny system uzdatniania wody, innowacyjny system sterowania oraz dedykowaną kompozycje muzyczną potęgującą deprywacje sensoryczną.

9

85

STORK

Barbara Breza Boruta

Opinia o innowacyjności produktowej i procesowej w oparciu o innowacyjny produkt.

10

90

BASF Polska Sp. z o.o.

Dariusz Pańka

Ekspertyzy w zakresie skuteczności produktów BAS.

11

91

BASF Polska Sp. z o.o.

Grzegorz Lemańczyk

Ekspertyzy w zakresie skuteczności produktów BAS.

12

92

BASF Polska Sp. z o.o.

Leszek Lenc

Ekspertyzy w zakresie skuteczności produktów BAS.

13

100

Miasto Bydgoszcz (Zespół Szkół Chemicznych)

Barbara Breza-Boruta

Przeprowadzenie szkolenia "Laboratorium mikrobiologiczne" w ramach projektu pn. Akcja-Kwalifikacja 2 realizowanego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

14

102

Gospodarstwo Rolne K. Gajdemski

Małgorzata Szczepanek

Określenie przyczyny słabych wschodów marchwi odmian Nerac F1 i Norway F1.

15

105

INSTYTUT UPRAWY NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA

Leszek Lenc

Wykonanie pracy badawczej pt. "Określenie podatności odmian pszenicy ozimej na porażenie przez grzyby z rodzaju Fusarium spp, występowanie mykotoksyn oraz mikroorganizmów ograniczających zasiedlenie ziarna przez Fusarium spp.".

16

134

UNIWERSYTET ŁÓDZKI

Iwona Jędrzejczyk

Określenie zawartości jądrowego DNA (2C), oznaczenie ploidalności oraz analiza wyników.

17

149

COBORU

Elwira Śliwińska

Laboratoryjna ocena energii i zdolności kiełkowania nasion przy niedoborze, optimum i nadmiarze wilgoci.

18

162

COBORU

Elwira Śliwińska

Analiza ploidalności odmian różnych gatunków roślin COCORU.

19

165

FUNDACJA IM.S.KARŁOWSKIEGO

Mirosław Kobierski

Badania próbek gleb, oznaczenie wskaźników oraz opracowanie i interpretacja wyników analiz.

20

182

VITROFLORA

Alicja Tymoszuk

Opracowanie optymalnego składu podłoża i pożywki dla jednoczesnej aklimatyzacji i ukorzeniania mikrosadzonek in vivo.

21

183

VITROFLORA

Natalia Miler

Testowanie równoczesnego wpływu oświetlenia LED oraz podłoża i pożywki w procesie aklimatyzacji i ukorzeniania mikrosadzonek in vivo.

22

210

LECHPOL

Anna Wenda-Piesik

Opracowanie technologii zastosowania płynnego nawozu azotowo-siarkowego (ASL) w integrowanej i ekologicznej produkcji żywności.

23

218

MZURI-AGRO

Iwona Jaskulska

Prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnym sposobem pasowej uprawy roli i siewu.

WYKAZ PROJEKTÓW REALIZOWANYCH WE WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI w latach 2019-2021
 

Lp.

Nr projektu

Tytuł projektu

Kierownik projektu

Konsorcjum naukowe

1

00001.DDD.6509.00003.2017.02

Innowacje w uprawie, przetwórstwie i wprowadzania na rynek pierwotnych form pszenic okrągłoziarnowej i perskiej o podwyższonej wartości odżywczej

Małgorzata Szczepanek

 Pradawne Ziarno

2

BIOSTRATEG 3 - BioHerOd 3/347445/1/NCBR/2017

Strategia przeciwdziałania uodparnianiu się chwastów na herbicydy jako istotny czynnik zapewnienia zrównoważonego rozwoju agroekosystemu

Anna Wenda-Piesik

 ConResi

3

00003.DDD.6509.00029.2017.02

Soja w województwach kujawsko-pomorskim i wielkopolskim - innowacyjne rozwiązania w uprawie, ochronie i skarmianiu w gospodarstwach rolnych

Anna Wenda-Piesik

 MojaSoja

4

00008.DDD.6509.00001.2019.02

Innowacyjne rozwiązania w uprawie, przechowalnictwie i wprowadzaniu na rynek polskiej odmiany ziemniaka wysoko odpornej na Phytophthora infestans

Małgorzata Szczepanek

GARDENA

Lp.

TARGI

Tytuł WYRÓŻNIENIA

AUTOR

Konsorcjum naukowe

1

XIII edycja Międzynarodowych Targów i Konkursu Wynalazków i Innowacji - INTARG®2020

Odmiana UTP doniczkowej chryzantemy (Chrysanthemum x grandiflorum /Ramat./ Kitam.), 'UTP Profesor Jerzy'

Natalia Miler, Anita Woźny

złoty medal INTARG®2020

2

XIII edycji Międzynarodowych Targów i Konkursu Wynalazków i Innowacji - INTARG®2020:

Patent UTP: „Sposób otrzymywania pędów przybyszowych kaktusa Astrophytum myriostigma  ‘Fukuryu Hakuyo’ pochodzących z kultur in vitro” (Nr patentu UP RP: 233253)

Justyna Lema-Rumińska, Krzysztof Pietrzykowski

srebrny medal INTARG®2020

3

International Invention and Innovation Show INTARG®2019

Reaktor plazmy nietermicznej wyładowań barierowych do dezynfekcji i/lub sterylizacji produktów organicznych

Jan Mućko, Dariusz Pańka,  Piotr Domanowski, Sławomir Bujnowski

brązowy medal  INTARG®2019

4

International Warsaw Invention Show IWIS®2019

Non-thermal plasma reactor with dielectric barier discharges for the disinfection and/or sterilization of organic products

Jan Mućko, Dariusz Pańka,  Piotr Domanowski, Sławomir Bujnowski

złoty medal IWIS®2019

5

XIII edycja Międzynarodowych Targów INTARG 2020 - INNOWACJE SPOŁECZNE

Produkt rynkowy: pt: "Soja niemodyfikowana genetycznie od pola do stołu" https://www.intarg.haller.pl/wynalazek,w243.php

Anna Wenda-Piesik

srebrny medal INTARG®2020

Przedsiębiorcy poszukujący wsparcia mają możliwość nawiązania kontaktów ze specjalistami z Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii. Baza specjalistów umożliwia m. in. poszukiwanie partnerów do współpracy w zakresie transferu technologii, wiedzy oraz prac badawczo-rozowjowych.

KLIKNIJ TUTAJ ABY PRZEJŚĆ DO BAZY SPECJALISTÓW: http://www.wspolpraca.utp.edu.pl/index.php/eksperci

 

prof. dr hab. inż. Anna Wenda-Piesik
Pełnomocnik Rektora ds. Systemu POL-on i współpracy z otoczeniem
tel. +48 694 788 708
e-mail: apiesik@pbs.edu.pl

Oferta naukowo-badawcza WRiB

Firmy oraz Instytucje współpracujące z Wydziałem Rolnictwa i Biotechnologii: