Szkoły partnerskie


Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Liceum i Gimnazjum Chełmińskie
ul. Dominikańska 35, 86-200 Chełmno
tel. 056 68 60 104
email: 1lochelmno@wp.pl
Dyrektor szkoły: mgr Piotr Orłowicz

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.prof.Emila Chroboczka w Szubinie
ul. Kochanowskiego 1, 89-200 Szubin
tel. 052 384 23 97 lub 052 384 20 33
NIP 562-10-78-739
Email: zspa@wp.pl
Dyrektor szkoły: mgr inż. Alicja Jaśkowiak

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Bartłomieje Nowodworskiego w Tucholi
ul. Pocztowa 8a, 89-500 Tuchola
tel. 052 336 38 50
Email: sekretariat@nowodworek.pl
Dyrektor szkoły: mgr Mariola Cyganek

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
ul. Ks. S. Konarskiego 5,
85-066 Bydgoszcz
e-amil: zsgh@edu.bydgoszcz.pl
tel./fax. 52 349-38-61 - sekretariat
tel. 52 349-38-61 – dyrektor
dyrektor: mgr Justyna Ormanowska

Zespół Szkół Chemicznych im. Ignacego Łukasiewicza w Bydgoszczy
ul. Łukasiewicza 3,85-821 Bydgoszcz
Sekretariat 52 361-10-08,
Fax  52 361-04-69
email: zsch_bydgoszcz@poczta.onet.pl
Dyrektor szkoły: mgr inż Lucyna Brodziak

Zespół Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem
ul. Wymyślińska 2, 87-630 Skępe
Tel. 54 287 70 06, 54 287 75 37
Email: zsskepe@gmail.com
Dyrektor szkoły: mgr Jerzy Kazimierz Rzekoński

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej, Stary Brześć
87-880 Brześć Kujawski
tel/fax  (054) 25 21 225
e-mail:  starybrzesc@interia.pl
www.starybrzesc.pl
Dyrektor szkoły: mgr inż. Kazimierz Rojewski

Zespół Szkół Niepublicznych Gąsawa
ul. Żnińska 6, 88-410 Gąsawa
tel. 52 30 25 090
e-mail: sekretariat@zsngasawa.pl
www.zsngasawa.pl
Dyrektor szkoły:  mgr Aleksandra Adamska

Technikum  Nr 2 Chojnice
ul. Dworcowa 1, 89-600 Chojnice
tel./fax 52 3974940       
e-mail: zsrchojn@izd.psl.org.pl 
www.zskp.chojnice.pl
Dyrektor: Kamil Trzebiatowski

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce
Przemystka 21, 88-200 Radziejów
tel./fax 54 2853665
e-mail: przemystka@przemystka.pl
www.przemystka.pl
Dyrektor Szkoły: Jacek Malinowski

Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych im. Leona Janty-Połczyńskiego w Tucholi
ul. Nowodworskiego 9-13, 89-500 Tuchola
tel. (052) 334-84-83, fax (052) 3348976
e-mail: zslia@tuchola.pl
www.zsliatuchola.pl
Dyrektor szkoły: mgr Ireneusz Wesołowski

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy
ul. Filmowa 1, 85-836 Bydgoszcz
tel.: 052-372-62-65, 052-372-62-75 
e-mail:zsogrodniczych@wp.pl
www.zsogrodniczych.edupage.org
Dyrektor szkoły: mgr Przemysław Woś

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. I Armii Wojska Polskiego w Sypniewie
ul. Kwiatowa 3, 89-422 Sypniewo
tel. /fax 52 389 20 69
e-mail: centrum_sypniewo@wp.pl
www.zsckrsypniewo.pl
Dyrektor szkoły: mgr Basa Marian

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu
Samostrzel 9, 89-110 Sadki
tel./fax 52 385 08 26
tel./fax 52 385 08 90
e-mail: sekretariat@zspsamostrzel.edu.pl
www.zspsamostrzel.edu.pl
Dyrektor szkoły: mgr Ciechanowska Małgorzata

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie
Grubno, 86-212 Stolno 
tel./fax (56) 686-21-78
e-mail: grubsek@op.pl
www.zs-grubno.fr.pl
Dyrektor szkoły: mgr Dorota Żulewska

XV Liceum Ogólnokształcące im. Jeremiego Przybory
ul. Gen. A. Fieldorfa „Nila“ 13, 85 - 796 Bydgoszcz
tel.(52) 343-66-67, fax.(52) 343-65-95
e-mail: liceum@liceumxv.edu.pl 
Dyrektor szkoły: mgr Stanisław Pilewski 

Zespół Szkół nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie
ul. Nowy Rynek 20, 87-500 Rypin
tel. 54 280 24 05
e-mail: zsnr3rypin@plocman.pl
Dyrektor szkoły: mgr inż. Joanna Krukowska