Stopnie i tytuły

Szczegółowe informacje dotyczące postępowań awansowych można znaleźć na stronie biuletynu informacji publicznej Politechniki Bydgoskiej w zakładce dokumenty

Doktoraty:

 • dr inż. Aleksander Bomberski (2021.04.30)
 • dr inż. Maciej Kazek (2021.03.26)
 • dr inż. Joanna Klimek (2020.11.18)

Habilitacje:

 • dr hab. inż  Lech Gałęzewski (17.09.2021)
 • dr hab. inż. Iwona Jędrzejczyk (17.09.2021)
 • dr hab. inż. Mariusz Piekarczyk (17.09.2021)
 • dr hab. inż. Anna Baturo-Cieśniewska (18.03.2022)
 • dr hab. inż. Anna Figas (18.03.2022)

Tytuł naukowy profesora:

 • prof. dr hab. inż. Mirosław Kobierski (2020.07.21)
 • prof. dr hab. inż. Iwona Jaskulska
 • prof. dr hab. inż. Anna Piotrowska-Długosz