Stopnie i tytuły

Szczegółowe informacje dotyczące postępowań awansowych można znaleźć na stronie biuletynu informacji publicznej Politechniki Bydgoskiej w zakładce dokumenty

Doktoraty

  • dr inż. Aleksander Bomberski (2021.04.30)
  • dr inż. Maciej Kazek (2021.03.26)
  • dr inż. Joanna Klimek (2020.11.18)

Tytuł naukowy profesora

  • prof. dr hab. inż. Mirosław Kobierski (2020.07.21)