Stopnie i tytuły

Szczegółowe informacje dotyczące postępowań awansowych można znaleźć na stronie biuletynu informacji publicznej Politechniki Bydgoskiej w zakładce dokumenty

Doktoraty:

 • dr Karol Lisiecki (19.04.2022)
 • dr inż. Aleksander Bomberski (30.04.2021)
 • dr inż. Maciej Kazek (26.03.2021)
 • dr inż. Joanna Klimek (18.11.2020)

Habilitacje:

 • dr hab. inż. Dariusz Kulus (30.09.2022)
 • dr hab. inż. Anna Figas (18.03.2022)
 • dr hab. inż. Anna Baturo-Cieśniewska (18.03.2022)
 • dr hab. inż  Lech Gałęzewski (17.09.2021)
 • dr hab. inż. Iwona Jędrzejczyk (17.09.2021)
 • dr hab. inż. Mariusz Piekarczyk (17.09.2021)

Tytuł naukowy profesora:

 • prof. dr hab. inż. Iwona Jaskulska (14.12.2021)
 • prof. dr hab. inż. Anna Piotrowska-Długosz (14.12.2021)
 • prof. dr hab. inż. Mirosław Kobierski (21.07.2020)