Patenty

Lista udzielonych patentów i praw ochronnych

2023

Lp. Tytuł Data zgłoszenia O udzieleniu patentu ogłoszono Data udzielenia patent/prawa ochronnego Nr. prawa wyłącznego Twórca(y) wynalazku
1

Redlica do siewu bruzdowego z regulowaną głębokością przykrycia

05.05.2020

11.07.2023

11.07.2023 Ru 73139 Y1 Kaszkowiak J., Wilczewski E.
2

Sposób siewu bruzdowego ścierniskowego

12.05.2020

06.11.2023

06.11.2023  243945 B1 Kaszkowiak J., Wilczewski E., Markiewicz M
3

Zbiornik do gromadzenia wody opadowej z mechanicznym wskaźnikiem poziomu wody

15.11.2019

10.05.2022

10.05.2022  Ru 73083 Y1 Wilczewski E., Wilczewski Ł., Józefowicz M.
4

Sposób stymulacji kiełkowania nasion cebuli z wykorzystaniem tlenku cynku lub nanocząstek tlenku cynku w suspensji wodnej

05.05.2020

2023.08.21 

WUP 34/2023

2023.08.21 243383 B1 Tymoszuk Alicja, Wojnarowicz Jacek
5

Sposób krioprezerwacji pąków wierzchołkowych Lamprocapnos spectabilis (L.) Fukuhara z wykorzystaniem naturalnych produktów zwierzęcych

2020.06.02

2023.08.21, WUP 34/2023

2023.05.23 Pat.243382 Dariusz Kulus
6

Sposób krioprezerwacji pąków bocznych Lamprocapnos spectabilis 'Alba' z wykorzystaniem taśmy miedzianej

2020.06.22

2023.08.28, WUP 35/2023

2023.05.18 Pat.243423 Dariusz Kulus
7

Sposób otrzymywania pędów bocznych u Dicentra xhybrida 'Amore Rose' w warunkach in vitro

2020.05.05

2023.04.11, WUP 15/2023

2023.01.12 Pat.242706 Dariusz Kulus
8

Sposób krioprezerwacji pąków wierzchołkowych Lamprocapnos spectabilis (L) Fukuhara 'Alba' z wykorzystaniem nanocząstek srebra, złota i miedzi

2020.05.05

2023.06.26, WUP 26/2023

2022.12.06 Pat.242474 Dariusz Kulus, Alicja Tymoszuk

2021-2022

Lp. Tytuł Data zgłoszenia O udzieleniu patentu ogłoszono Data udzielenia patent/prawa ochronnego Nr. prawa wyłącznego Twórca(y) wynalazku
1

Sposób otrzymywania pędów na drodze embriogenezy somatycznej z fragmentów blaszek liściowych u Echinacea purpurea L. (Moench.)

2019.10.14

2022.08.18

A01H 4/00
2022.08.18 P.431456 J. Lema-Rumińska
2

Sposób siewu bruzdowego z regulowaną głębokością przykrycia nasion

2019.09.30

12.11.2021

12.11.2021 P.240035 B1 Wilczewski E., Kaszkowiak J
3 Sposób ustalania strat w plonie nasion roślin uprawnych metodą pełnego zbiornika kombajnu 2019.09.10

05.09.2022

5.09.2022 P.241713 B1 Wilczewski E., Harasimowicz-Hermann G., Gałęzewski L.
4 Wzór użytkowy: Zbiornik do gromadzenia wody opadowej z manometrycznym wskaźnikiem poziomu wody 05.05.2020

25.11.2021

25.11.2021 Ru 72610 Y1 Wilczewski E., Wilczewski Ł., Józefowicz M


2019

Lp. Tytuł Data zgłoszenia O udzieleniu patentu ogłoszono Data udzielenia patent/prawa ochronnego Nr. prawa wyłącznego Twórca(y) wynalazku
1

Przemienny rzędowy sposób siewu dwugatunkowych mieszanek roślin,

2016.11.02

30.04.2019

WUP 10/2018
2018.12.17 231984 L. Gałęzewski, I. Jaskulska M. Piekarczyk
 2 Sposób doglebowej aplikacji hydrożelu 2016.11.02

30.04.2019

WUP 10/2018
2018.12.17 231985

 L. Gałęzewski, I. Jaskulska M. Piekarczyk

3

Sposób otrzymywania pędów przybyszowych kaktusa Astrophytum myriostigma 'Fukuryu Hakuyo' pochodzących z kultur in vitro

2017.05.12 2019.09.30   233253

J. Lema-Rumińska

K. Pietrzykowski

 


2018

Lp. Tytuł Data zgłoszenia O udzieleniu patentu ogłoszono Data udzielenia patent/prawa ochronnego Nr. prawa wyłącznego Twórca(y) wynalazku
1 Porowata bariera antyodorowa dla gazów wentylacyjnych zanieczyszczonych amoniakiem 2015.09.30 28.09.2018 WUP 09/18 2018.04.19. 229924 J. Hermann
G. Harasimowicz-Hermann
P. Wojewódzki
2 Ścinacz zielonek do zbioru liści – wzór użytkowy 22.04.2016

29.062018

WUP 06/18

2018.01.17

069985 S.Ignaczak
J. Andrzejewska

 

2017

Lp. Tytuł Data zgłoszenia O udzieleniu patentu ogłoszono Data udzielenia patent/prawa ochronnego Nr. prawa wyłącznego Twóra(y) wynalazku
1

Sposób i mieszanina do aplikacji poużytkowej wełny mineralnej, zwiększająca zawartość materii organicznej na gruntach zdewastowanych w procesie wydobycia siarki metodą Frasha

2012.09.17

29.12.2017

WUP 12/2017
2017.06.13 227498 J. Hermann
S. Baran
A. Wójcikowska-Kapusta
G. Żukowska
M. Wesołowski
M. Bik-Małodzińska
T. Kosch

 

2016

Lp. Tytuł Data zgłoszenia O udzieleniu patentu ogłoszono Data udzielenia patent/prawa ochronnego Nr. prawa wyłącznego Twóra(y) wynalazku
1 Sposób przetwarzania spożywczej krwi wieprzowej.  2012.12.17 28.02.2017 WUP 02/2017   2016.09.16  225124  Agnieszka Grzelakowska, Paulina Nowak
2 Preparat kompozytowy do ujednolicania tekstury krystalicznej deserów zamrażanych  2012.11.22  28.02.2017 WUP 02/2017  2016.09.16  225123  Agnieszka Grzelakowska, Sara Kierońska
3 Kompozyt do zabezpieczania ziemniaków przed wytwarzaniem glikoalkaloidów α-solaniny i α-czakoniny i sposób wytwarzania kompozytu  2013.01.04  31.10.2016 WUP 10/16  2016.01.12  223583  Joanna Cieślewicz
4 Sposób siewu bruzdowego punktowego  2014.07.15  30.06.2017 WUP 06/17  2016.12.13  225979  Edward Wilczewski, Jerzy Kaszkowiak, Grzegorz Lemańczyk
5 Environmentally friendly hybrid fuel processing 2015

Kod kraju MP

Mongolia
 2016.12.13 P.5596

Współtwórcy:
J. Hermann
A. Rogulski

G. Harasimowicz-Hermann


2015

Lp. Tytuł Data zgłoszenia O udzieleniu patentu ogłoszono Data udzielenia patent/prawa ochronnego Nr. prawa wyłącznego Twóra(y) wynalazku
1 Desykant reagujący z wodą z zamoczonych murów oraz sposób osuszania murów  2012.09.17 30.09.3016 WUP 09/16  2015.11.19  222953 Stanisław Baran, Janusz Hermann, Marian Wesołowski
2  Sposób rekultywacji gleb zasolonych  2012.08.14  31.08.2016 WUP 08/16  2015.10.16  222605 Joanna Cieślewicz
3  Chleb balastowy oporny na działanie enzymów trawiennych oraz sposób wytwarzania chleba  2012.09.17 31.08.2016 WUP 08/16  2015.10.21  222613 Joanna Cieślewicz, Katarzyna Koczwara
4  Sposób współrzędnej, organicznej produkcji nasion tymotki łąkowej i rutwicy wschodniej  2013.02.22 31.05.2016WUP 05/16  2015.06.12  221814 Małgorzata Szczepanek, Stanisław Ignaczak, Jadwiga Andrzejewska
5  Sposób ograniczenia fitotoksyczności polifenoli uwalnianych w procesie biologicznego rozkładu ligniny i celulozy  2011.08.11 29.04.2016 WUP 04/16  2015.05.19  221464 Janusz Hermann, Ewa Spychaj-Fabisiak
6  Mieszanina lotnych związków organicznych przeznaczonych do odławiania owadów  2011.12.09  30.11.2015 WUP 11/15  2015.01.15  220662  Dariusz Piesik
7  Redlica do bruzdowego wysiewu nasion  2013.03.07 30.06.2016 WUP06/16  2015.11.19  68430 Grażyna Harasimowicz-Hermann, Edward Wilczewski, Jerzy Kaszkowiak
8  Zbiornik do gromadzenia wody opadowej  2013.09.02 31.05.2016 WUP 05/16  2015.10.21  68403 Edward Wilczewski, Łukasz Wilczewski
9

Sposób powierzchniowego wyjaławiania nasion z wykorzystaniem metalicznych cząstek srebra i miedzi w suspensji wodnej

 2013.12.18 31.10.2016 WUP 10/16  2015.12.22  223425 Karol Bocian, Piotr Malczyk, Magdalena Tomaszewska-Sowa, Piotr Wojewódzki


2014

Lp. Tytuł Data zgłoszenia O udzieleniu patentu ogłoszono Data udzielenia patent/prawa ochronnego Nr. prawa wyłącznego Twóra(y) wynalazku
1 Mieszanina stabilizująca strukturę gleb lekkich i sposób stabilizacji struktury gleb lekkich 2012.03.01 31.03.2015 WUP 03/15 2014.03.24 219215 Joanna Cieślewicz
2 Chleb o podwyższonej wartości prozdrowotnej 2011.12.09 27.02.2015 WUP 02/15 2014.07.08 219015 Grażyna Harasimowicz-Hermann, Ewa Jendrzejczak, Karolina Śmigerska, Izabela Piekutowska


2013

Lp. Tytuł Data zgłoszenia O udzieleniu patentu ogłoszono Data udzielenia patentu Nr. prawa wyłącznego Twóra(y) wynalazku
1 Sposób kondycjonowania kompozytu smakowo-zapachowego do aromatyzowania chleba chrupkiego 2010.07.06 29.11.2013 WUO 11/13 2013.05.10 215325 Janusz Hermann, Grażyna Harasimowicz-Hermann, Józef Sadkiewicz, Konrad Banecki
2 Sposób ograniczania termogenezy torfu 2011.03.21 29.08.2014 WUP 08/14 2013.10.24 217760 Janusz Hermann, Małgorzata Zalewska
3 Sposób wytwarzania siarki o zwiększonej biofunkcjonalności z siarki elementarnej, zwłaszcza pochodzącej z procesu odsiarczania biogazu w oczyszczalni ścieków 2011.08.11 30.06.2014 WUP 06/14 2013.11.15 217163 Janusz Hermann, Ewa Spychaj-Fabisiak
4 Sposób wytwarzania kompozytu smakowo-zapachowego do aromatyzowania chleba chrupkiego 2010.07.06 31.01.2014 WUP 01/14 2013.05.10 215643 Janusz Hermann, Grażyna Harasimowicz-Hermann, Józef Sadkiewicz, Konrad Baniecki
5 Sposób wytwarzania żytniego kwasu piekarskiego 2010.12.20 30.06.2014 WUP 06/14 2013.11.05 217061 Janusz Hermann, Józef Sadkiewicz, Grażyna Harasimowicz-Hermann
6 Bruzdowy sposób siewu rzepaku ozimego 2011.02.08 31.01.2014 WUP 01/14 2013.06.20 215714 Edward Wilczewski, Grażyna Harasimowicz-Hermann


Przed 2013r.

P.211611 Sposób porowania pożywki zestalonej agarem przeznaczonej do mikrorozmnażania roślin. Wdrożony.
P.212042 Sposób wspomagania bioprzyswajalności fosforu z popiołu powstającego w instalacji do termicznego przekształcania odpadów w zakładach mięsnych.
P.212171 Sposób wytwarzania gleby antropogennej pochodzącej z mechanicznego oczyszczania ulic i placów. Wdrożony.
P.383194 Sposób dezintegracji piór.
P.384414 Sposób katalitycznego utleniania odorów. Wdrożony.
P.211604 Sposób dehydratacji agaru po mikrorozmnażaniu roślin. Wdrożony.
Wzór przemysłowy: mobilne urządzenie do odwadniania osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków KKH-1-SOTRALENTZ