Innowacyjność

Osiągnięcia w zakresie innowacyjności WRiB:

 •   Nagroda Naukowiec Przyszłości 2023 w kategorii: Zespół Badawczy dla Pracowni Roślin Ozdobnych i Warzywnych PBŚ za „Innowacje w zakresie produkcji, hodowli i ochrony roślin użytkowych z wykorzystaniem metod klasycznych i bio(nano)technologicznych" organizowanej przez Forum Inteligentnego Rozwoju 2023

 • Certyfikat Innowacji Marki Regionu InnoMaRe dla projektów szczególnie wyróżniających się w skali regionu za rozwiązanie: "Innowacje w produkcji, hodowli i ochronie roślin ogrodniczych z wykorzystaniem metod nanobiotechnologicznych" przyznany przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach konkursu Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw 2022 w kategorii Nauka/Zespół Badawczy (dr hab. inż. Dariusz Kulus, dr inż. Alicja Tymoszuk)

 •  Złoty medal podczas Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji E-NNOVATE 2023 dla wynalazku "Method of producing and stimulating in vitro and ex vitro germination of artificial seeds of potato and chrysanthemum using zinc or zinc oxide nanoparticles", 31.05.2023 (dr hab. inż. Dariusz Kulus, prof. PBŚ, dr inż. Alicja Tymoszuk)

 • Złoty medal podczas Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji E-NNOVATE 2023 dla wynalazku "Method of producing axillary shoots from Dicentra × hybrida 'Amore Rose' in vitro", 31.05.2023 (dr hab. inż. Dariusz Kulus, prof. PBŚ)

 • Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kategorii nauka, badania naukowe i postęp techniczny - za przeprowadzenie badań dotyczących wykorzystania klasycznych i nowoczesnych metod (nano-)biotechnologicznych w produkcji, hodowli i ochronie roślin ogrodniczych dla zespołu naukowego w składzie: dr inż. Dariusz Kulus, dr inż. Natalia Miler, dr inż. Alicja Tymoszuk, dr inż. Anita Woźny. Nagrody Marszałka stanowiły prestiżowe wyróżnienia dla autorów najbardziej wartościowych przedsięwzięć w trzynastu obszarach działalności publicznej, społecznej i gospodarczej za lata 2020 i 2021.

 • 4. Edycja Targów Wynalazków i Innowacji E-NNOVATE:

E-NNOVATE 2023 EDITION: International Innovation & Invention Show, May 30th-31st 2023, on-site in Bydgoszcz, Poland, on-line June 19th-20th 2023. IBS GLOBAL Organizer.

 • złoty medal Gold Award E-nnovate 2023 za wynalazek "Method of producing and stimulating in vitro and ex vitro germination of artificial seeds of potato and chrysanthemum using zinc or zinc oxide nanoparticles", autorstwa dra hab. inż. Dariusza Kulusa, prof. PBŚ oraz dr inż. Alicji Tymoszuk.
 • złoty medal Gold Award E-nnovate 2023 za wynalazek "Method of stimulating the growth of tomato and radish seedlings in in vitro culture conditions with the use of growth medium supplemented with biochar", autorstwa dr inż. Alicji Tymoszuk oraz dra inż. Piotra Wojewódzkiego.
 • Wynalazek dr inż. Alicji Tymoszuk oraz dra inż. Piotra Wojewódzkiego "Method of stimulating the growth of tomato and radish seedlings in in vitro culture conditions with the use of growth medium supplemented with biochar" uzyskał złoty medal Uniwersytetu Stefana Suceava w Rumunii.
 • Nagroda GRAND PRIX E-NNOVATE 2022 oraz złoty medal E-NNOVATE 2022 za wynalazek "Method of cryopreservation of Lamprocapnos spectabilis (L.) Fukuhara apical buds with the use of silver, gold and copper nanoparticles", autorstwa dr. inż. Dariusza Kulusa oraz dr inż. Alicji Tymoszuk.

 • GRAND PRIZE - nagroda od Rumuńskiego Centrum Innowacji oraz srebrny medal E-NNOVATE 2022 za wynalazek "Trispa - a variety of Indian Dwarf Wheat (Triticum sphaerococcum Perc.), autorstwa prof. dr hab. inż. Małgorzaty Szczepanek oraz mgr inż. Elzbiety Skotnickiej.
 • Złoty medal E-NNOVATE 2022 za wynalazek "Safepot - a pot for growing and caring for plants", autorstwa naszych studentów - Dominiki Wolnej, Bartosza Retmańskiego oraz prof. dr hab. inż. Anna Wenda-Piesik.
 • Brązowy Medal Intarg2020 za wzór użytkowy pn. Zbiornik na wodę opadową z mechanicznym wskaźnikiem poziomu.

  Autorzy: dr hab. inż. Edward Wilczewski, prof. uczelni, mgr inż. Łukasz Wilczewski, mgr Mateusz Józefowicz. XIII edycja Międzynarodowych Targów i Konkursu Wynalazków
  i Innowacji - INTARG®2020 Online "Innowacje motorem gospodarki".

 • Brązowy Medal na 19. Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji Malaysia (Malaysia Technology Expo 20-22 lutego) w Kuala Lumpur (Malezja) za wzór użytkowy pn. „Redlica do siewu bruzdowego nasion”. Autorzy: prof. dr hab. inż. Grażyna Harasimowicz-Hermann (Wydział Rolnictwa i Biotechnologii); dr inż. Jerzy Kaszkowiak (Wydział Inżynierii Mechanicznej) dr hab. inż. Edward Wilczewski.

 • Złoty medal Intarg2020 dla wynalazku: „UTP Profesor Jerzy” - polska odmiana doniczkowej chryzantemy (Chrysanthemum × grandiflorum /Ramat./ Kitam.).

  Autorki: dr inż. Natalia Miler i dr inż. Anita Woźny. XIII edycja Międzynarodowych Targów i Konkursu Wynalazków i Innowacji -INTARG®2020

 • Wyróżnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jana Krzysztofa Ardanowskiego dla wynalazku: „UTP Profesor Jerzy” - polska odmiana doniczkowej chryzantemy (Chrysanthemum × grandiflorum /Ramat./ Kitam.). Autorki: dr inż. Natalia Miler i dr inż. Anita Woźny. XIII edycja Międzynarodowych Targów i Konkursu Wynalazków

  i Innowacji - INTARG®2020

 • Puchar Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa dla wynalazku: „UTP Profesor Jerzy” - polska odmiana doniczkowej chryzantemy (Chrysanthemum × grandiflorum). Autorki: dr inż. Natalia Miler i dr inż. Anita Woźny. XIII edycja Międzynarodowych Targów i Konkursu Wynalazków i Innowacji - INTARG®2020

 • Wyróżnienie dla Projektu PRADAWNE ZIARNO w konkursie pn. „Najciekawsze innowacyjne rozwiązania dla poprawy konkurencyjności polskiego rolnictwa” zorganizowanym w ramach V Forum Wiedzy i Innowacji, przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, w dniach 8-9 grudnia 2020 r. dr hab. inż. Małgorzata Szczepanek

 • W zorganizowanym w ramach wydarzenia konkursie INTARG 2020 - INNOWACJE SPOŁECZNE prof. dr hab. inż. Anna Wenda-Piesik zdobyła srebrny medal za Soja niemodyfikowana genetycznie od pola do stołu.