Ewaluacja

Ewaluacja to ocena jakości działalności naukowej, którą przeprowadza się w ramach dyscyplin w danym podmiocie. Przy ocenie bierze się pod uwagę osiągnięcia pracowników przypisanych do danej dyscypliny. Poszczególnym dyscyplinom przyznawane będą kategorie naukowe: A+, A, B+, B albo C.

Od przyznanej kategorii naukowej zależą:

  • uprawnienia do prowadzenia studiów, szkół doktorskich, nadawania stopni i tytułów,
  • kwota subwencji, którą jednostka otrzymuje z budżetu państwa.

 

Ewaluacja jakości działalności naukowej według nowych zasad zostanie przeprowadzona po raz pierwszy w 2021 roku i obejmie lata 2017-2021.