Działalność naukowa

Termin realizacji

Konkurs

Tytuł

Akronim

Numer

Kierownik

2017 - 2021

NCBiR BIOSTRATEG

Strategia przeciwdziałania uodparnianiu się chwastów na herbicydy jako istotny czynnik zapewnienia zrównoważonego rozwoju agroekosystemu

BioHerOd

3/347445/1/NCBR/2017

Anna Wenda-Piesik

2018 - 2020

ARiMR

Soja w województwach kujawsko-pomorskim i wielkopolskim - innowacyjne rozwiązania w uprawie i skarmianiu dla gospodarstw rolnych

Moja Soja

00003.DDD.6509.00029.2017.02

Anna Wenda-Piesik

2023 - 2024

ARiMR

Innowacyjne rozwiązania w niskowęglowej produkcji roślinnej w połączeniu z ulepszoną technologią odkamieniania pola - innowacyjna praktyka obniżenia śladu węglowego w uprawie żyta, buraka cukrowego i lucerny z wykorzystaniem maszyny do odkamieniania pola, poprawiająca strukturę gleby, sprawność technologii uprawowych oraz organizacyjną w gospodarstwie rolnym

SOSS Stone Off Save Soil

00135.DDD.6509.00117.2022.02

Anna Wenda-Piesik

2021 - 2025

MEiN

Wdrożenia w uprawie i wykorzystaniu nasion konopi siewnej oraz soi nGM w zakładzie ZUBR na cele spożywcze

 

DWD/5/0047/2021

Anna Wenda-Piesik

2021 -2024

NCN SONATA

W drodze do wieczności. Wieloaspektowa analiza wpływu nanocząsteczek na własności krioprzechowywanego materiału roślinnego

 

2020/39/D/NZ9/01592

Dariusz Kulus

2020 - 2022

NCN MINIATURA

Badania nad zastosowaniem nanocząsetek srebra w hodowli chryzantemy wielkokwiatowej

 

2020/04/X/NZ9/01667

Alicja Tymoszuk

2021 - 2023

NCBiR

Nowa generacja maszyn dedykowanych innowacyjnej technologii strip-till one pass dostosowanych do rolnictwa smart fields i rolnictwa 4.0

Agrotech strip-till 4.0

POIR.01.01.01-00-2279/20

Dariusz Jaskulski, Iwona Jaskulska

2023 - 2024

ARiMR

Opracowanie technologii produkcji skrobiowo-białkowej paszy treściwej zgodniej z założeniami dekarbonizacji rolnictwa i Europejskiego Zielonego Ładu

Uprawa 4.0

00040.DDD.6509.00010.2022.02

Iwona Jaskulska

2019 - 2023

NCN OPUS

Czynniki warunkujące zmiany aktywności enzymatycznej oraz funkcjonalną i genetyczną różnorodność mikroorganizmów w profilu glebowym w odniesieniu do zróżnicowanych typów gleb i sposobów ich rolniczego użytkowania

 

UMO-2018/29/B/NZ9/00982

Anna Piotrowska - Długosz

2018 - 2021

ARiMR

Innowacje w uprawie, przetwórstwie i wprowadzania na rynek pierwotnych form pszenic okrągłoziarnowej i perskiej o podwyższonej wartości odżywczej

PRADAWNE ZIARNO

00001.DDD.6509.00003.2017.02

Małgorzata Szczepanek

2020 - 2022

ARiMR

Innowacyjne rozwiązania w uprawie, przechowalnictwie i wprowadzaniu na rynek polskiej odmiany ziemniaka wysoko odpornej na Phytophthora infestans

GARDENA

00008.DDD.6509.00001.2019.02

Małgorzata Szczepanek

2022 - 2024

ARiMR

Ekologiczna produkcja ziarna oraz przetwarzanie pozostałości browarniczych na mączkę z wykorzystaniem innowacyjnego sposobu dehydratacji

GRIST

00066.DDD.6509.00175.2022.11

Małgorzata Szczepanek

2022 - 2024

ARiMR

Wzrost konkurencyjności polskiego rolnictwa poprzez promocję i optymalizację upraw czarnego jęczmienia ze wskazaniem możliwości jego wykorzystania w produkcji innowacyjnych produktów zbożowych typu instant

HORDEUM

00069.DDD.6509.00162.2022.07

Małgorzata Szczepanek

2021 - 2025

MEiN

Opracowanie innowacyjnej technologii bezchlorowego uzdatniania wód popłucznych przemysłu rolno-spożywczego z wykorzystaniem składników bioaktywnych pochodzenia roślinnego

CIS

DWD/5/0207/2021

Barbara Breza - Boruta

2022 - 2023

MRiRW

Występowanie Puccinia graminis na pszenicy i pszenżycie, jego zróżnicowanie oraz poszukiwanie fenotypowych, molekularnych i metabolicznych markerów odporności na rdzę źdźbłową

PUCCGT

DHR.hn.802.6.2022

Grzegorz Lemańczyk

2020

MRiRW/UP Poznań

Tytuł projektu w języku polskim Progam Wieloletni 2016-2020. Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju Praca pt.: Określenie możliwości uprawy ozimych form roślin strączkowych w warunkach agro- klimatycznych Polski

 

HOR.103/OB.3/3.5.1/2020

Janusz Prusiński