Zaproszenie do nadsyłania artykułów - Agronomy
21 października 2022

Zapraszamy do nadsyłania artykułów naukowych do specjalnego numeru Agronomy (IF: 3,949), pt. New Insight into Crops Defense Response, którego edytorem jest prof. dr hab. inż. Dariusz Piesik