X Seminarium Interdyscyplinarne PBŚ
21 października 2022

Serdecznie zapraszam na X Seminarium Interdyscyplinarne PBŚ, które odbędzie się 26 października 2022 roku (godz. 16:00 - 17:30) w formie hybrydowej.

Nasz Wydział reprezentować będą prof. dr hab. inż. Elwira Śliwińska oraz dr hab. inż. Dariusz Kulus z wykładem "Biotechnologiczne i cytogenetyczne metody badania komórek roślinnych".

Zapraszam do Auditorium Novum lub na platformę TEAMS: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aaUtB4ajiEJSsVlY7nKDCtxlihHEo08FokANSiaduDbg1%40thread.tacv2/1666077247786?context=%7b%22Tid%22%3a%221acdc1b3-6f10-4b9b-ac4b-93b3104cda07%22%2c%22Oid%22%3a%22e4806aef-63b3-42bb-aa28-3110d9f40a1f%22%7d

Więcej informacji na stronie:

https://pbs.edu.pl/.../seminaria.../rok-akademicki-2022-2023