Seminarium „Zdrowe rośliny – strażnicy powietrza, żywności i środowiska” z okazji Międzynarodowego Dnia Zdrowia Roślin
26 kwietnia 2024

Na Politechnice Bydgoskiej, 8 maja br., odbędzie się Seminarium naukowe poświęcone szeroko pojętemu zdrowiu roślin, organizowane w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Zdrowia Roślin, przypadającego 12 maja, ogłoszonego przez Organizację Narodów Zjednoczonych w celu podniesienia globalnej świadomości na temat znaczenia zdrowia roślin, od którego zależy zdrowie zarówno nasze, jak i naszej planety.

Wydarzenie wspólnie poprowadzą Wydział Rolnictwa i Biotechnologii PBŚ oraz Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Dziekan Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii Pani Prof. dr hab. Anna Wenda-Piesik podkreśliła, że „Organizacja Seminarium ma na celu zwrócenie uwagi na niezmiernie ważną rolę roślin w naszym życiu i ekosystemach. Zdrowe rośliny, to klucz do bezpieczeństwa żywnościowego i stabilności środowiskowej. Dzięki temu wydarzeniu chcemy nie tylko edukować, ale i inspirować do dalszego działania na rzecz ochrony naszej przyrody”.

Seminarium jest odpowiednią platformą do dyskusji na temat najważniejszych zagadnień fitosanitarnych i związanych z nimi problemach oraz sposobach ich rozwiązywania. To także okazja do pokazania, jak ważna jest współpraca między nauką a praktyką.

Dyrektor Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Sylwia Jurkiewicz zwróciła uwagę, że „Na zdrowie roślin wpływ mają zmiany klimatyczne i działalność człowieka poprzez zmianę ekosystemu i ograniczanie różnorodności biologicznej, powstają nisze dla rozwoju szkodników. Intensywny rozwój handlu międzynarodowego i turystyki umożliwia pojawianie się szkodników i chorób w miejscach, w których wcześniej nie występowały. Zapewnienie zdrowia roślinom jest niezbędne dla życia na ziemi i każdy z nas ma do odegrania ważną rolę w tym procesie”.

Program Seminarium obejmuje prelekcje w zakresie zagadnień dotyczących wpływu człowieka na zdrowie roślin, problematyki kwarantanny fitosanitarnej oraz zagrożeń związanych z wprowadzaniem obcych gatunków. Uczestnicy będą mieli okazję poszerzyć wiedzę na temat wpływu mikroorganizmów i owadów na rośliny, a także metod biologicznego zwalczania agrofagów.

Podczas Seminarium wręczone zostaną nagrody laureatom konkursów filmowego oraz fotograficznego, których celem było podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie zdrowia roślin poprzez zaangażowanie młodzieży szkolnej, która w swoich pracach ukazała, jak kluczowa jest rola roślin w naszym życiu.