Rozstrzygnięcie konkursu na stypendium naukowe NCN
06 lipca 2022

Informujemy, że stypendystką w konkursie NCN w ramach realizowanego na WRiB projektu Sonata 16, nr 2020/39/D/NZ9/01592, pt. „W drodze do wieczności: Wieloaspektowa analiza wpływu nanocząstek na właściwości krioprzechowywanego materiału roślinnego" została inż. Alicja Pawlak (studentka studiów II stopnia na kierunku biotechnologia WRiB PBŚ). Kierownikiem projektu jest dr inż. Dariusz Kulus.