Rośliny wieloletnie zmieniają rolnictwo
07 grudnia 2022

W dniach 5 i 6 grudnia 2022 r. na Uniwersytecie w Lund (Szwecja) odbyło się spotkanie naukowców z Europy i USA pracujących nad roślinami wieloletnimi z wizją wprowadzenia ich do upraw w miejsce roślin jednorocznych. Naszą Uczelnię reprezentowała prof. dr hab. inż. Jadwiga Andrzejewska, która przedstawiła referat pt. „A new genotype of Trifolium ambiguum for intercropping with perennial grains”. Jednym z efektów spotkania będzie powstanie platformy  do wymiany poglądów, doświadczeń i tworzenia konsorcjów ubiegających się o granty.