Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Michała Kropkowskiego
14 listopada 2023

W dniu 13.11.2023 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Michała Kropkowskiego pt. "Ocena potrzeb i efektów nawadniania soi (Glycine max (L.) Merrill) na obszarze deficytowym w wodę".
Komisja doktorska podjęła uchwałę o przyjęciu publicznej obrony i przygotowała projekt uchwały o nadaniu stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo. 

Serdeczne gratulacje dla mgr. inż. Michała Kropkowskiego oraz promotora rozprawy doktorskiej prof. dr. hab. inż. Jacka Żarskiego i promotora pomocniczego dr. inż. Stanisława Dudka z Pracowni Melioracji i Agrometeorologii WRiB.