Prestiżowa publikacja współautorska naszych naukowców
01 marca 2023

W czasopiśmie Industrial Crops and Products (MEiN: 200; IF: 6,449) ukazała się współautorska publikacja naukowa:

J. Lema-Rumińska (UKW), K. Sadowska (PBŚ), A. Tymoszuk (PBŚ), J. Andrzejewska (PBŚ): „Scutellarin and other metabolites as well as morphological and molecular characterization of the Scutellaria barbata lines from in vitro and in vivo cultivation”.

Tarczyca brodata (Scutellaria barbata D. Don) jest gatunkiem ważnym dla produkcji nowych leków dla przemysłu fitofarmaceutycznego ze względu na występowanie w niej cennych metabolitów wtórnych o właściwościach przeciwnowotworowych. Jednak uprawa w warunkach in vitro oraz in vivo jest dotychczas słabo poznana, ponadto brakuje  standaryzowanego materiału roślinnego o wysokiej zawartości skutelaryny dostępnego dla przemysłu. W ramach przeprowadzonych badań uzyskano indywidualne genotypy (linie L1-L7), u których stwierdzono istotne różnice pod względem zawartości skutelaryny jak i innych metabolitów u roślin uprawianych w warunkach in vitro jak i in vivo. Stwierdzono niemal trzykrotnie wyższą zawartość skutelaryny w roślinach uprawianych w warunkach in vivo w stosunku do uprawy in vitro.

Wykorzystanie metody kultur in vitro pozwoliło na uzyskanie jednorodnego w obrębie linii materiału sadzonkowego (klonu) oraz na wskazanie najbardziej wartościowych linii przydatnych do uprawy w warunkach klimatu umiarkowanego. Przełoży się to na zwiększenie wykorzystania wysokiej jakości surowca w produkcji nowych leków dla przemysłu fitofarmaceutycznego.