Prestiżowa publikacja naszych naukowców
20 lipca 2023

Kolejna publikacja naszych naukowców ukazała się w Industrial Crops and Products - prestiżowym czasopiśmie wg listy czasopism punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki (200 pkt.)

Róża damasceńska jest ważnym gospodarczo gatunkiem, który wykorzystywany jest zarówno jako roślina ozdobna oraz jako źródło cennych olejków eterycznych. Międzynarodowy zespół naukowców, którego członkiem jest dr hab. inż. Dariusz Kulus, prof. PBŚ, opracował protokół reprodukcji róży damasceńskiej w warunkach in vitro, stosując do tego celu floroglucynę. Ten organiczny związek do tej pory wykorzytsywany był głównie w farmacji. Naukowcy z Iranu i Polski rozszerzyli jego zastosowanie, stosując go jako regulator wzrostu komórek roślinnych. W ten sposób możliwa stała się intensyfikacja produkcji biomasy róży.

Warto nadmienić, że MEiN przyznaje 200 pkt. najlepszym światowym periodykom naukowym i jest to maksymalna liczba punktów jakie może uzyskać czasopismo.

Gratulujemy

Link do artykułu: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0926669023009044?fbclid=IwAR0vvzWNmZfwCrq4d7t1pMDzUSW0yA7V_NS5Pa6gBKlBqiXEww7x9SdE6RQ