Pozytywna ocena PKA dla kierunku zielarstwo i fitoterapia!
04 listopada 2021

Miło nam zakomunikować, że Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało na okres 6 lat ocenę pozytywną dla kierunku zielarstwo i fitoterapia prowadzonego na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii Politechniki Bydgoskiej. Wszystkie kryteria oceny programowej zostały spełnione, co świadczy o wysokiej jakości kształcenia.

Jesteśmy dumni z naszych studentów, nauczycieli akademickich i interesariuszy zewnętrznych związanych z kierunkiem zielarstwo i fitoterapia!