Porozumienie z PROCAM Polska Sp. z o.o.
04 kwietnia 2024

4 kwietnia 2024 r. Uczelnia podpisała porozumienie o współpracy z PROCAM Polska Sp. z o.o. a Wydziałem Rolnictwa i Biotechnologii w zakresie działań edukacyjno-szkoleniowo-badawczych, w tym m.in.:

  • organizowania i prowadzenia szkoleń specjalistycznych i tworzeniu programów szkoleń pomiędzy Stronami i innymi podmiotami,
  • realizację praktyk studentów WRiB PBŚ i staży naukowych w PROCAM,
  • uczestnictwo pracowników Stron w zespołach eksperckich do spraw przygotowania programów dydaktycznych, przeprowadzanie wykładów i szkoleń,
  • prowadzenie przez strony wspólnych badań naukowych,
  • wzajemne propagowanie osiągnięć w obszarach badawczym, dydaktycznym i kadrowym,
  • wspólne działania w celu pozyskania środków finansowych, tym unijnych, umożliwiających efektywną i partnerską kooperację, w tym wspólną realizację projektów z obszaru badań naukowych (podstawowych i przemysłowych) oraz prac rozwojowych,
  • wspieranie i rozpowszechnianie wyników wspólnie realizowanych prac badawczych w czasopismach specjalistycznych oraz na sympozjach i konferencjach naukowo-technicznych związanych z obszarem wspólnej działalności,

Uczelnię reprezentował Prorektor dr hab. inż. Łukasz Skowroński, prof. PBŚ oraz dziekan WRiB Prof. dr hab. inż. Anna Wenda-Piesik, PROCAM Polska  Sp. z o.o. reprezentował Dyrektor Regionalny Łukasz Zarychta oraz specjalista medycyny roślin z Instytutu Praktycznej Agronomii Maciej Bromirski, który przeprowadził dla studentów kurs I stopnia identyfikacji fitosanitarnej w zakresie prac „lekarza roślin”.