Podziękowanie za działania promocyjne dla wszystkich pracowników Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii
25 lipca 2022

Szanowni Państwo,

Składamy serdeczne podziękowania za działania promocyjne na rzecz Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii Politechniki Bydgoskiej. W ramach podjętych inicjatyw, Wydział w liczbach prezentuje się następująco:

  • Organizacja 61 spotkań dla 25 szkół średnich z regionu
  • Podpisanie umowy o współpracy z 8 szkołami średnimi 
  • Łączna ilość uczestników naszych działań promocyjnych wyniosła blisko 1500 uczniów
  • Przeprowadziliśmy łącznie 277 godzin warsztatów oraz szkoleń angażując przy tym 51 pracowników Wydziału

I. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom prowadzącym warsztaty lub wykłady, w tym szczególne podziękowania dla najlepszej dziesiątki:

1.    Dr inż. M. Rewers (23),
2.    Dr hab. inż. I. Jędrzejczyk, prof. PBŚ (22),
3.    Dr inż. D. Olszewskiej (15),
4.    Dr inż. N. Miler (14),
5.    Mgr inż. A. Łojko (13),
6.    Dr hab. inż. A. Baturo-Cieśniewskiej (13),
7.    Dr inż. A. Niklas (13),
8.    Dr inż. A. Łukanowskiego (11),
9.    Dr hab. inż. D. Pańki, prof. PBŚ (10),
10.  Dr inż. M. Jeske (9),
W trakcie roku akademickiego miały miejsce dwie olimpiady dla uczniów szkół średnich współorganizowane przez Wydział Rolnictwa i Biotechnologii:
•    „Indeks dla Rolnika” 07.04.2022 r.
•    „Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych” 08.04 2022 r.
Wzięliśmy udział w wydarzeniach koordynowanych przez dział Promocji PBŚ pt. „Politechnika w drodze” w Bydgoszczy (21.03.2022 r.), Grudziądzu (27.04.2022 r.) i Inowrocławiu (24.05.2022 r.). „Politechnika w Drodze” to wydarzenia skierowane dla uczniów szkół średnich z całodniowymi warsztatami, które połączone są z wykładami popularno-naukowymi i promocją kierunków studiów.
Ponadto reprezentacja WRiB promowała kierunki studiów podczas Festynu Przyrodniczo-Ekologicznego „Chojnice dla Ziemi” (11.06.2022 r., Chojnice), na który zaproszeni byli uczniowie lokalnych szkół. Reprezentacja WRiB brała także udział w Krajowych Dniach Pola w Poświętnem, gdzie dzień 13.06.2022 r. dedykowany był uczniom szkół średnich.

II. Składamy serdeczne podziękowania za koordynację współpracy ze szkołami średnimi (działania promocyjne w ramach poszczególnych kierunków studiów) dla: dr inż. Zofii Stypczyńskiej (Architektura krajobrazu), dr inż. Doroty Olszewskiej (Biotechnologia), dr hab. inż. Karola Kotwicy (Rolnictwo), dr hab. inż. Wojciecha Kozery (Zielarstwo i fitoterapia).

Serdeczne podziękowania za działania promocyjne oraz udział w innych przedsięwzięciach (m.in. „Indeks dla rolnika”) pozostałych członków zespołu ds. promocji i wizerunku WRiB dla: dr hab. Justyny Bauza-Kaszewskiej, prof. PBŚ, dr hab. inż. Barbary Breza-Boruty, prof. PBŚ, dr inż. Krystyny Kondratowicz-Maciejewskiej, dr inż. Anity Woźny.


III. Składamy serdeczne podziękowania za kierownictwo zespołu promującego kierunek Biotechnologia za ogromną pracę włożoną w przygotowanie przedsięwzięć pt. „Tydzień Biotechnologii” – cykl warsztatów biotechnologicznych oraz cykl sobotnich warsztatów „Bio-Tech-Lab” dla: dr hab. inż. Iwony Jendrzejczyk, prof. PBŚ.

IV. Składamy serdeczne podziękowania za zaangażowanie w współtworzeniu mediów społecznościowych Wydziału dla: dr inż. Dariusza Kulusa oraz mgr. inż. arch. kraj. Ariela Łangowskiego.

 

                                                                                                                  Władze Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii Politechniki Bydgoskiej