Nowy Dziekan WRiBu
02 listopada 2022

2.11.2022 roku na Dziekana Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii została powołana prof. dr hab. inż. Anna Wenda-Piesik.

Profesor Wenda-Piesik jest pracownikiem Wydziału w Katedrze Agronomii od września 1995 r. Nominację profesorską otrzymała w 2019 roku. W dorobku naukowym jako kierownik zrealizowała kilka projektów, współpracując z naukowcami z rodzimego Wydziału oraz z innych krajowych i zagranicznych ośrodków badawczych. Była stypendystką Fundacji Kościuszkowskiej jako stażysta na Montana State University, Bozeman, USA. Zainteresowania badawcze Pani Profesor koncentrują się wokół szeroko pojętej produkcji roślinnej i metod badawczych stosowanych w agronomii. Współtworzyła program Szkoły Doktorskiej PBŚ i prowadzi zajęcia z doktorantami naszej Uczelni. Jest promotorem w przewodach doktorskich, szkoli młode kadry dla rolnictwa. W obszarze społeczno-gospodarczym pełni funkcje doradcze dla samorządów terytorialnych oraz sfery biznesu.

Gratulujemy i życzymy samych sukcesów!