Nagroda Inteligentnego Rozwoju dla PROiW WRiB
09 maja 2023

Z przyjemnością informujemy, że zespół badawczy z Pracowni Roślin Ozdobnych i Warzywnych Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii został Laureatem nagrody Naukowiec Przyszłości 2023 w kategorii Zespół badawczy przyszłości za potencjał na wprowadzenie w przyszłości w toku prac B+R innowacyjnego produktu na rynek oraz promocję polskiej myśli naukowo-technicznej. Tytuł zgłoszenia: „Innowacje w zakresie produkcji, hodowli i ochrony roślin użytkowych z wykorzystaniem metod klasycznych i bio(nano)technologicznych". Organizatorem konkursu jest Fundacja Forum Inteligentnego Rozwoju.