Krajowe Dni Pola 2022 w Poświętnym z udziałem Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii PBŚ
14 czerwca 2022

W dniach od 11 do 13 czerwca  na terenie Oddziału MODR Poświętne w Płońsku odbyły się Krajowe Dni Pola 2022.

Nasze stoisko oraz poletko doświadczalne cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród licznych zwiedzających. Było dużo pytań dotyczących realizowanych na naszym Wydziale projektów (Pradawne Ziarno, Gardena, Nova Trawa) oraz zastosowania zimnej plazmy, jej wykorzystania do niechemicznego zaprawiania materiału siewnego i odkażania żywności. Zainteresowaniem cieszyły się również warsztaty dotyczące praktycznych aspektów oceny wilgotności gleby połączone z prezentacją pomiarów wilgotności różnymi metodami w terenie pod hasłem ''Wilgotność gleby – znana czy nieznana?''

Pierwszego dnia Krajowych Dni Pola dr hab. Grzegorz Lemańczyk, prof. PBŚ udzielił wywiadu na temat niechemicznych sposobów zwalczania agrofagów.

Mieliśmy też okazję przedstawić naszą ofertę edukacyjną licznie odwiedzającym to wydarzenie uczniom szkół średnich.

Nasz Wydział reprezentowali:
dr inż. hab. Małgorzata Szczepanek, prof. PBŚ
dr inż. hab. Dariusz Pańka, prof. PBŚ
dr inż. hab. Grzegorz Lemańczyk, prof. PBŚ
dr inż. hab. Roman Rolbiecki, prof. PBŚ
dr inż. Piotr Prus, prof. PBŚ
dr inż. Małgorzata Jeske
dr inż. Aleksander Łukanowski
mgr inż. Jean de Dieu Muhire