Konkurs na opracowanie koncepcji przestrzenno – architektonicznej Ogrodu Jagiełły w Bydgoszczy rozstrzygnięty!
15 czerwca 2022

Konkurs na opracowanie koncepcji przestrzenno – architektonicznej rewitalizacji Ogrodu Jagiełły w Bydgoszczy został rozstrzygnięty.
Obrady Jury odbyły się 8 czerwca br. Zgłoszonych zostało 6 prac, które oceniła Komisja Konkursowa w składzie:
- przewodniczący: dr inż. Tomasz Stosik (Prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich),
- członkowie komisji: dr inż. Anita Woźny (Przewodnicząca Rady Programowej kierunku Architektura Krajobrazu), dr Iga Grześkow (Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska), dr inż. Zofia Stypczyńska (Wydział Rolnictwa i Biotechnologii), Gapiński Jerzy (Rotary Klub Bydgoszcz Stare Miasto), Janusz Nowastowski (Oddział Bydgoski Stowarzyszenia Elektryków Polskich).
Wyniki Konkursu:
I miejsce – Gabriela Bajas (studentka 2 sem. kierunku Architektura krajobrazu)
II miejsce – inż. Patryk Czerwiński (absolwent Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii, kierunku Architektura krajobrazu)
III miejsce – Wiktoria Opoń (studentka 4 sem. kierunku Architektura krajobrazu)


Laureatom oraz wszystkim Uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy!
O uroczystości wręczenia nagród poinformujemy w późniejszym terminie.