Konferencja Mikrobiologiczna pt. „Mikrobiologiczne wyzwania - rozwiązania dla środowiska i zdrowia”
14 czerwca 2024

Serdecznie zapraszamy do udziału w 56. Ogólnopolskiej Konferencji Mikrobiologicznej pt. „Mikrobiologiczne wyzwania - rozwiązania dla środowiska i zdrowia”. Organizatorem wydarzenia jest Katedra Mikrobiologii i Technologii Żywności Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. Konferencja odbędzie się w dniach 11-13.09.2024 roku w Fojutowie, w samym sercu Borów Tucholskich, a jej celem będzie przedstawienie najnowszych osiągnięć z zakresu mikrobiologii środowiska, biotechnologii, mikrobiologii żywności, interakcji drobnoustrojów z innymi organizmami, ich wpływu na zdrowie i dobrostan człowieka oraz zwierząt, z uwzględnieniem najnowocześniejszych metod badawczych. Do udziału w konferencji zachęcamy doświadczonych pracowników naukowych oraz doktorantów i studentów, a także specjalistów w dziedzinach nauki zbliżonych do problematyki obrad.

Autorów prezentowanych podczas konferencji wyników badań zapraszamy do publikacji w:

Szczegółowe informacje nt. konferencji znajdą Państwo na naszej stronie https://mikro56.pbs.edu.pl/