Kolejne dofinansowanie w ramach Działania Współpraca PROW dla naszych naukowców
07 maja 2023

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyznała dofinansowanie na realizację dwóch kolejnych projektów:
1.    ”Wzrost konkurencyjności polskiego rolnictwa poprzez promocję i optymalizację upraw czarnego jęczmienia ze wskazaniem możliwości jego wykorzystania w produkcji innowacyjnych produktów zbożowych typu instant” – kwota przyznanej pomocy wynosi 1 434 737,- zł.
Wniosek o dofinansowanie złożyło konsorcjum o nazwie: Hordeum Instant, którego liderem jest Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich.
Celem projektu jest opracowanie konwencjonalnej technologii uprawy unikatowych genotypów jęczmienia o czarnej barwie ziarna i uzyskanie z niego mąki z możliwością zaadoptowana do wytwarzania innych mieszanek mąk cennych w produkcji żywności funkcjonalnej, w tym do produkcji produktów typu instant o obniżonej zawartości tłuszczu.
2.    „Ekologiczna produkcja ziarna oraz przetwarzanie pozostałości browarniczych na mączkę z wykorzystaniem innowacyjnego sposobu dehydratacji” – kwota przyznanej pomocy wynosi 5 392 396,- zł.
Wniosek o dofinansowanie złożyło konsorcjum o nazwie: GRIST, którego liderem jest AleBrowar sp. z o. o., a jednym z konsorcjantów jest Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich.
Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności polskiego rolnictwa poprzez opracowanie technologii wytwarzania ekologicznego ziarna zbóż, jako surowca do produkcji słodu, a następnie dehydratacji pozostałości browarniczych i wytworzenie mączki funkcjonalnej o wysokiej wartości odżywczej.

Głównym autorem i kierownikiem obu projektów jest Pani prof. dr hab. inż. Małgorzata Szczepanek.

Serdecznie gratulujemy!