Kierunek Architektura krajobrazu na Politechnice Bydgoskiej uzyskał wysoką ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej!
14 czerwca 2024

Z wielką radością informujemy, że Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej ogłosiło pozytywną ocenę procesu kształcenia realizowanego na Politechnice Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. Komisja potwierdziła, że program studiów na kierunku architektura krajobrazu umożliwia studentom osiągnięcie założonych efektów uczenia się na studiach pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
W wyniku tej oceny, kierunek architektura krajobrazu otrzymał akredytację na okres sześciu lat!

Jest to wielki sukces Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii i dowód na to, że Politechnika Bydgoska zapewnia swoim studentom najwyższe standardy kształcenia. Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej stanowi nie tylko potwierdzenie jakości edukacji na naszej uczelni, ale także motywację do dalszego doskonalenia oferty dydaktycznej i zapewnienia jeszcze lepszych warunków do nauki i rozwoju.