Jubileuszowe XXV Sympozjum Nawadniania Roślin
16 czerwca 2023

W dniach 12-15.06.2023 w Fojutowie w Borach Tucholskich odbyło się jubileuszowe XXV Sympozjum Nawadniania Roślin  zorganizowane przez Pracownię Melioracji i Agrometeorologii Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii  PBŚ przy współudziale Komitetu Nauk Agronomicznych PAN i Pracowni Nawadniania Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach.  Obowiązki Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego pełnił dr hab. inż. Roman Rolbiecki, prof. PBŚ. Sympozjum obejmowało szeroki zakres zagadnień dotyczących znaczenia  nawadniania roślin w świetle zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich obejmujących aspekty przyrodniczo-produkcyjne i techniczno-infrastrukturalne nawadniania.
W spotkaniu uczestniczyło 66 naukowców z Polskich i zagranicznych ośrodków naukowych w tym gości z Węgier, Chorwacji, Turcji, Litwy, Niemiec oraz Rwandy. Dzięki szerokiemu gronu specjalistów  udało się zaprezentować dorobek oraz wymienić doświadczenia i poglądy na temat obecnych i przyszłych kierunków nawadniania roślin.
W ramach sesji Jubileuszowej Organizatorzy wręczyli listy gratulacyjne osobom, które w ramach prac naukowych oraz wdrożeniowych zasłużyły się dla rozwoju nawadniania roślin w Polsce.
W ramach sesji terenowej Uczestnicy Sympozjum mieli okazję zapoznać się z problemami gospodarki wodnej związanej głównie z retencją wody w Gminie Brusy oraz Nadleśnictwie Rytel.
Na sesji podsumowującej Sympozjum uczestnicy jednogłośnie zdecydowali, iż kolejne XXVI SNR będzie też zorganizowane w roku 2025  przez Pracownię Melioracji i Agrometeorologii WRiB PBŚ.