I nagroda oraz nominacja do reprezentacji Polski w konkursie EUCYS 2023
04 kwietnia 2023

Podopieczeni dr inż. Alicji Tymoszuk z Pracownia Roślin Ozdobnych i Warzywnych Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii  - Kinga Guzek z Otwocka, Kazimierz Łotowski z Kwirynowa oraz Antoni Mroczkowski z Warszawy, uczniowie III klasy XVIII LO im. J. Zamoyskiego w Warszawie zdobyli I nagrodę oraz nominację do reprezentacji Polski w Brukseli w konkursie EUCYS 2023, za pracę z dziedziny biologii pt. Nanocząstki jako potencjalne nośniki biologicznie czynnych substancji przyspieszających kiełkowanie nasion i wzrost rukoli (Eruca vesicaria L. Cav.) oraz roszponki (Valerianella locusta Latter. Em. Betcke) uprawianych w sztucznych warunkach środowiska.

EUCYS ODKRYCIA to polska edycja Konkursu Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców (European Union Contest for Young Scientists), największego i najważniejszego konkursu uczniowskich prac badawczych w Europie, organizowanego przez Komisję Europejską od 1989 roku. Biorą w nim udział adepci nauki i konstruktorzy z Unii Europejskiej oraz krajów afiliowanych.
Konkurs składa się z dwóch etapów: eliminacji krajowych, odbywających się co roku wiosną, oraz finałów międzynarodowych, organizowanych jesienią, każdego roku w innym europejskim mieście.
Opiekunami naukowym projektu są również dr Magdalena Osial (IPPT w Warszawie) oraz Jakub Lewandowski.
Serdeczne gratulacje dla zdolnej Młodzieży!

 

Laureaci: Kinga Guzek, Kazimierz Łotowski oraz Antoni Mroczkowski