Godziny dziekańskie
11 października 2022

Uwaga!
W związku z dniem integracji na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii PBŚ  zostały ogłoszone Godziny Dziekańskie, wolne od zajęć dydaktycznych  w dniu 13 października 2022 r. w godz. 12.00-16.00