Finał IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu „INDEKS DLA ROLNIKA”
20 stycznia 2023

Finał IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu „INDEKS DLA ROLNIKA” odbędzie się 30 marca 2023 roku na Politechnice Bydgoskiej im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy.
Temat prezentacji: Możliwości ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z produkcji roślinnej i zwierzęcej.

Uczestnicy III Etapu Konkursu „INDEKS DLA ROLNIKA” proszeni są o przygotowanie 15 minutowej prezentacja multimedialnej w programie PowerPoint na powyższy temat. Po jej przedstawieniu będą poproszeni o odpowiedź na pytania Komisji Konkursowej z zakresu tematu prezentacji.
Uwaga! Komisje Konkursowe proszą o przestrzeganie ram czasowych. Ze względów organizacyjnych każdy prelegent będzie mógł przedstawić swoją prezentację tylko i wyłącznie w czasie 15 minut.
Organizatorzy Finału Konkursu „Indeks dla Rolnika” zwracają się z prośba do uczestników Finału o przesłanie swoich prezentacji w nieprzekraczalnym terminie do 23.03.2023 na adres e-mail: piotr.prus@pbs.edu.pl (załączony plik nie może być większy niż 5 MB).
Organizatorzy, zwracają się również z prośbą o przesłanie na powyższy adres e-mail składu osobowego zespołu reprezentującego szkołę, który przyjedzie na finał (imię i nazwisko finalisty/ów oraz opiekuna).