Ankieta oceny zajęć dydaktycznych
20 czerwca 2022

Szanowni Studenci Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii

Uprzejmie informujemy, że od 20. czerwca 2022 r. uruchomiona została Ankieta oceny zajęć dydaktycznych.
Ankieta jest uruchamiana co semestr i dotyczy ściśle oceny zajęć dydaktycznych, w których uczestniczyliście, w następujących obszarach: regularność odbywania zajęć oraz zgodny z programem studiów czas trwania zajęć, sposób przekazywania wiedzy oraz przygotowanie prowadzącego do prowadzenia zajęć, stosunek prowadzącego do studentów, ocenianie studentów zgodne z podanymi kryteriami, zgodność tematyki zajęć z sylabusem, możliwość konsultacji z prowadzącym.  
Jest też możliwość wskazania słabych i mocnych stron zajęć (pytanie otwarte).

Ankieta jest anonimowa i zakończy się po poprawkowej sesji egzaminacyjnej we wrześniu.
Wypełnić ankietę można systemie USOSweb oraz w systemie Mobilny USOS PBŚ.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety.