Ambasadorzy kierunków studiów WRiB wybrani!
16 grudnia 2022

Udało się! Ambasadorki i Ambasadorzy kierunków studiów na WRiB wybrani.
Kierunek Architektura krajobrazu: Gabriela Bajas, Weronika Pezała
Kierunek Biotechnologia: Zuzanna Wojtkowska, Weronika Lefelbajn, Julia Lesisz
Kierunek Rolnictwo: Szymon Wójcik, Dawid Konowalski
Kierunek Zielarstwo i fitoterapia: Iga Zamyślewska, Oliwia Smyk, Aleksandra Rogosz, Dominika Zielińska

Wszystkim Ambasadorkom i Ambasadorom gratulujemy i życzymy sukcesów w pełnieniu tej funkcji!