Absolutorium Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii
18 maja 2022

Serdecznie zapraszamy Studentów oraz  ich bliskich na uroczyste Absolutorium na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii, które odbędzie się w dniu 4 czerwca 2022 roku o godz. 10.00 w sali Auditorium Novum przy Al. prof. S. Kaliskiego 7.

Absolutorium (z łaciny; absolutorium – zwolnienie) to zwyczajowe zakończenie toku studiów. Uzyskuje się je po uzyskaniu wszystkich efektów kształcenia założonych w programie studiów, przed uzyskaniem dyplomu.
Udzielenie Absolutorium to uroczyste zakończenie ścieżki edukacyjnej, tradycyjna uroczystość akademicka, piękna i wzruszająca dla Studentów oraz ich Rodziców i Bliskich. Jest to jedna z ostatnich okazji do spotkania się w koleżeńskim gronie, nie tylko z władzami i wykładowcami Wydziału i Uczelni,  ale przede wszystkim właśnie z Rodzicami i Bliskimi, którym można podziękować za wsparcie udzielane przez cały okres studiów.
Podczas uroczystości, Studenci ubrani w stroje akademickie odbierają z rąk Dziekana okolicznościowe dyplomy absolwenta. Dyplomy te wprawdzie nie mają wartości prawnej a wyłącznie symboliczną, stanowiąc cenną pamiątkę z okresu studiów.
Podczas Absolutorium, wyróżnieni zostaną Studenci, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce oraz Osoby zaangażowane w działalność społeczną i organizacyjną. 

Informacje organizacyjne:

3 czerwca (piątek)

15.00-16.00 - wypożyczanie tóg (w szatni Audytorium Novum) 
16.00 - próba w Auditorium Novum przy Al. prof. S. Kaliskiego 7. 

4 czerwca (sobota)
10.00 -11.30 - Absolutorium (przybycie na godz. 9.30 i zajęcie wyznaczonych miejsc).
11.30-12.30 – wykonanie pamiątkowych zdjęć  /  zwrot wypożyczonych tóg

Szczegóły omówione zostaną podczas próby.
Uroczystość jest tradycją Wydziału, dlatego organizatorzy  proszą o pełną frekwencję! 
Ewentualną uzasadnioną nieobecność studenta należy zgłosić opiekunowi roku do 31 maja br.