03 lipca
Warsztaty dla rolników i osób zainteresowanych podczas Dni Pola w Minikowie

Miejsce spotkania – namiot Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii Politechniki Bydgoskiej przy kolekcji roślin zielarskich.

Rejestracja: https://dnipola.kpodr.pl/?page_id=3569

L.p.

Temat warsztatu

Termin i godzina, czas trwania

Limit osób

 

Osoby prowadzące

 

Opis warsztatu

Sobota 2 lipca

Niedziela 3 lipca

1

Rolnictwo ekologiczne

10.00 – 11.00

60 min

 

 

 

-

30

Dr hab. inż. Mariusz Piekarczyk

Zasady ekologicznego systemu produkcji rolniczej. Wymagania stawiane gospodarstwom ekologicznym. Społeczne, kulturowe, środowiskowe i produkcyjne aspekty przechodzenia na ekologiczną produkcję rolniczą.

2

Praktyczne wykorzystania UVS i kamery multispektralnej w rolnictwie

 10.00 – 11.00 60 min

10.00 – 11.00 60 min

15

mgr inż. Gracjan Kątek

dr hab. inż. Lech Gałezewski, prof. PBŚ

Przedstawienie obrazowania kamerą multispektraną wybranego pola w dwóch okresach – dane z połowy czerwca i początku lipca. Analiza i wnioski. Następnie oblot i obrazowanie wybranego pola w Minikowe w czasie pokazu i analiza danych.

3

Jak uprawiać zioła?

11.00 – 12.00

60 min

-

20

Prof. Jadwiga Andrzejewska

Prezentacja gatunków przydatnych do uprawy w naszych warunkach klimatycznych. Zasady doboru gatunków do warunków glebowych gospodarstwa. Przygotowanie stanowiska i zasady nawożenia roślin zielarskich. Zakładanie plantacji – z siewu czy z rozsady? Podstawy pielęgnacji ziół.  Rodzaj surowca zielarskiego a sposób zbioru i suszenia. Od czego i jak zacząć przygodę z uprawą ziół?

 

4

Właściwości i zastosowanie ziół

-

12.00 – 13.00

 

15

Dr inż. Katarzyna Sadowska

Omówienie związków czynnych i właściwości ziół znajdujących się na kolekcji. Zastosowanie lecznicze, przyprawowe, kosmetyczne i kulinarne surowców zielarskich. Zasady sporządzania mieszanek ziołowych.

 

5

Choroby roślin uprawnych i ich rozpoznawanie

 11.00 – 12.00

11.00 – 12.00

15

Dr hab. Grzegorz Lemańczyk, prof. PBŚ

Warsztaty grupowe będą dotyczyły oznaczania chorób roślin uprawnych. Na podstawie objawów chorobowych oraz z wykorzystaniem lupy będą przedstawiane możliwości określenia sprawcy/przyczyny  choroby. Ponadto będzie określany sprawca na podstawie zarodników z wykorzystaniem mikroskopu.  Zajęcia będą odbywały się na kolekcji „Ogród chorób roślin”. Omówione zostaną najważniejsze informacje dotyczące występujących chorób.

 

6

Szkodniki roślin uprawnych i ich rozpoznawanie

 

-

13.00 – 14.00

60 min

15

Dr hab. inż. Robert Lamparski, prof. PBŚ

Warsztaty grupowe będą dotyczyły oznaczania uszkodzeń i szkodników roślin rolniczych.  Zajęcia będą odbywały się na kolekcji „Ogród chorób roślin”. Omówione zostaną najważniejsze informacje dotyczące występujących szkodników roślin rolniczych.