28 października
Dzień integracji WRiB

Zapraszamy dnia 28 października 2021 (czwartek) w godzinach 13.00 – 15.00 na Dzień Integracji połączony z inauguracją Roku Akademickiego 2021/2022

Miejsce: Sala B2 ul. Bernardyńska 6 godz. 13.00-15.00

Program:
1.  Wejście władz wydziału, Hymn Państwowy.
2.  Dziekan - dr hab. inż. Edward Wilczewski, prof. PBŚ, wita przybyłych studentów i pracowników, kieruje kilka słów do wszystkich.
3.  Głos zabiera  dr inż. Tomasz Stosik - Prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich. 
4.  Głos zabiera przedstawiciel Samorządu Studenckiego.
6.  Głos zabierają przedstawiciele kół naukowych:
- Koło Naukowe Biotechnologii
Opiekun: dr hab. inż. Iwona Jędrzejczyk
- Koło Naukowe Botaniki i Ekologii
Opiekun: dr inż. Tomasz Stosik
- Koło Naukowe ExPlant
Opiekun: dr inż. Natalia Miler,
- Koło Naukowe Ochrony Roślin
Opiekun: dr inż. Małgorzata Jeske,
- Koło Naukowe Architektury Krajobrazu
Opiekun: dr inż. Zofia Stypczyńska,
- Koło Naukowe Zielarstwa i Fitoterapii
Opiekun: dr hab. inż. Wojciech Kozera,
- Koło Naukowe Agronomii
Opiekun: prof. dr hab. inż. Dariusz Jaskulski,
- Koło Naukowe Chemii Rolnej
Opiekun: dr inż. Edward Majcherczak,
- Koło Naukowe Doradztwa w Agrobiznesie
Opiekun: dr inż. Piotr Prus.

Wykład inauguracyjny pt. Wydział Rolnictwa i Biotechnologii - innowacyjne rozwiązania w rolnictwie i na obszarach wiejskich wygłosi dr inż. Piotr Prus 
8. Gaudeamus igitur 
9. Wyjście władz i przejście do sali  B1 na stoiska kół naukowych i na poczęstunek (14.00-15.00, sala B1):
10. Prezentacja kół naukowych i samorządu studenckiego