Tematy i obszary prac dyplomowych

PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH DLA 6 SEMESTRU STUDIÓW I STOPNIA oraz 1 i 2 SEMESTRU STUDIÓW II STOPNIA (r. a. 2020/21)

Student:

  • zapoznaje się z przedstawionymi zagadnieniami i dokonuje wyboru tematu (tematy mają charakter propozycji, która może być korygowana, doprecyzowana, student ma też prawo zgłosić potencjalnemu promotorowi własny pomysł na temat pracy).
  • kontaktuje się z promotorem w celu ustalenia szczegółów i ustalenia ostatecznej wersji tematu pracy dyplomowej, (Kontakt z promotorami obecnie możliwy jest poprzez e-mail oraz w trakcie zajęć (MS Teams), lub w ramach konsultacji (MS Teams) – godziny konsultacji do sprawdzenia na USOS_WEB lub w wyszukiwarce pracowników).
  • przekazuje promotorowi temat pracy dyplomowej na druku Załącznika Procedury dyplomowania (obecnie wystarczy skan podpisanego dokumentu przesłany pocztą elektroniczną).

Promotor:

  • przekazuje wykaz prac, którymi się opiekuje do dziekanatu (poprzez e-mail, przez skrzynkę podawczą lub osobiście): dambecki@pbs.edu.pl