Wybór tematu pracy

PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH DLA 6 SEMESTRU STUDIÓW I STOPNIA oraz 1 i 2 SEMESTRU STUDIÓW II STOPNIA (przewidzianych do obrony w roku akademickim 2023/2024)
 

Student:
•    zapoznaje się z przedstawionymi zagadnieniami i dokonuje wyboru tematu (tematy mają charakter propozycji, która może być korygowana, doprecyzowana, student ma też prawo zgłosić potencjalnemu promotorowi własny pomysł na temat pracy).
•    kontaktuje się z promotorem w celu ustalenia szczegółów i ustalenia ostatecznej wersji tematu pracy dyplomowej (osobiście, przez e-mail, MS-Teams),

Promotor:
•    po ustaleniu szczegółów i ostatecznych wersji tematów prac dyplomowych przekazuje je bezpośredniemu przełożonemu.

Kierownik Pracowni:

•    przekazuje do dziekanatu zbiorczy wykaz wybranych przez studentów tematów prac dyplomowych (Zał. Nr 4 Procedury) w formie podpisanego wydruku oraz w wersji elektronicznej (plik edytowalny – na adres dambecki@pbs.edu.pl).